Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Afghanistan

Gyldig: 11.12.2017Senest redigeret  18.09.2017
Rejsevejledningen for Afghanistan er senest opdateret den 18. september 2017 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en stor risiko for terrorangreb i Afghanistan, herunder mod turister og andre rejsende.

Alle rejser til Afghanistan frarådes.

Der er aktuelt en forhøjet risiko for terrorangreb og bortførelser i hele landet, herunder Kabul.

Danskere, som alligevel beslutter sig for at rejse til Afghanistan, f.eks. af arbejdsmæssige årsager, opfordres kraftigt til selv, eller via deres arbejdsgiver, at sikre sig de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og kompetent sikkerhedsrådgivning for at imødegå risikoen for terrorangreb og bortførelse.

Da der fortsat pågår væbnede konflikter i Afghanistan, er der en generel risiko ved at opholde sig i landet.

Desuden er der en stor risiko for vilkårlige terroranslag og bortførelser.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en stor risiko for terrorangreb i Afghanistan, herunder mod turister og andre rejsende.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Afghanistan.

Danskere, som alligevel beslutter sig for at rejse til Afghanistan, f.eks. af arbejdsmæssige årsager, opfordres kraftigt til selv, eller via deres arbejdsgiver, at sikre sig de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og kompetent sikkerhedsrådgivning for at imødegå risikoen for terrorangreb og bortførelse.

I Afghanistan er der stor risiko for terrorangreb mod både vestlige og lokale mål, herunder køretøjer og kolonner i bevægelse, ambassader, hoteller, guest houses, restauranter, butikker, lufthavne, offentlige veje og regeringsinstitutioner. Dette gælder også i centrale dele af Kabul. Den 31. maj 2017 eksploderede en stor selvmordsbombe i Kabul med mange dræbte og sårede til følge. Angrebet fandt sted i et område med mange udenlandske ambassader.

Der er en høj og konkret risiko for bortførelse af udlændinge, særligt i Kabul.

Voldelig kriminalitet, såsom røverier og bortførelser, samt religiøs-sekterisk og politisk motiveret vold kan forekomme overalt i Afghanistan.

Man bør holde sig væk fra demonstrationer og større forsamlinger.

Andre risikoforhold

Generelt er der jordskælvsfare på denne del af kontinentet.

Homoseksualitet ses som et strafbart forhold i Afghanistan.

Ved færden i det offentlige rum bør der iagttages et vist påklædningskodeks. Mænd bør bære tøj, som dækker deres ben, og kvinder bør bære løsthængende tøj (lange bukser), der dækker arme og ben. Ved kontakten med offentlige myndigheder og ved færden i det offentlige rum, både i byer og på landet, bør kvinder desuden bære tørklæde.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Afghanistan, hvis Afghanistan modsætter sig det.

Personer af afghansk oprindelse, der agter at rejse til Afghanistan, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de afghanske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises. Man bør gøre sig samme overvejelser i forhold til slægtninge eller andre personer.

I størstedelen af Afghanistan har ambassaden yderst begrænset mulighed for at yde bistand til rejsende i en evt. nødsituation.

Rejsende med dansk nationalitetspas er visumpligtige i Afghanistan. Visum bør søges i god tid ved en afghansk ambassade i udlandet. Ved ophold i Danmark vil det være igennem den afghanske ambassade i Oslo, der skal søges om visum.

Danskere, der ikke har opholds- eller arbejdstilladelse i Afghanistan, skal registrere sig ved Immigration efter paskontrollen. Til brug for registreringen anbefales at medbringe 3 fotos, hvoraf det ene vil blive påklæbet kortet, der modtages ved registreringen. Manglende registrering giver problemer ved udrejse af Afghanistan.

Det anbefales at medbringe et antal pasfotos, kopi af passet og kontanter. US dollars er den mest anvendte fremmedvaluta i Afghanistan.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Afghanistan er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Afghanistan, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring, og til at sikre sig, at den dækker i Afghanistan.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Afghanistan, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig hér.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Det er tillige vigtigt at afregistrere sig ved udrejse, således at Danskerlisten til en hver tid er korrekt og anvendelig i forbindelse med en krisesituation i Afghanistan.

Kort over Afghanistan

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning