Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Cambodja

Gyldig: 21.05.2018Senest redigeret  28.02.2018
Rejsevejledningen for Cambodja er senest opdateret den 28. februar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en lille risiko for terrorangreb i Cambodja, herunder mod turister og andre rejsende.

Der forekommer generelt politiske spændinger i Cambodia og det kan ikke udelukkes, at der finder demonstrationer sted i den forbindelse især i hovedstaden Phnom Penh. Derudover har strejker blandt tekstilarbejdere ført til konfrontationer mellem strejkende og politi, og der er således rapporteret om dræbte i forbindelse med disse konfrontationer. I den nuværende situation kan spontane demonstrationer opstå, og danskere i Cambodja, og især i Phnom Penh, bør holde sig på stor afstand af eventuelle demonstrationer og opbud af militær og politi, ligesom man bør følge med i udviklingen, f.eks. via medier, rejsearrangør eller hotel.

De fleste danske rejsende har et problemfrit ophold i landet, men rejser til tempelområderne langs grænsen til Thailand (Preah Vihear-templet og templerne Ta Krabey og Ta Moan ca. 160 km vest for Preah Vihear-templet) bør gennemføres med forsigtighed, og rejsende opfordres til først at sætte sig ind i den lokale situation.

I Cambodja er det regnsæson fra slutningen af maj til hen i oktober. I denne periode er der risiko for oversvømmelser og mudderskred mv., hvilket kan forstyrre eventuelle rejseplaner.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Cambodja, herunder mod turister og andre rejsende.

Cambodja har et stort antal landminer, især i landområderne. Koncentrationen er særlig høj i de nordlige og vestlige dele af landet, herunder tempelområdet, Angkor Wat, og i området omkring Preah Vihear-templet og templerne Ta Krabey og Ta Moan. Rejsende bør derfor udvise forsigtighed og holde sig til de større veje. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør de tages yderst alvorligt.

Særlige geografiske områder

Besøgende til templerne i Angkor rådes til alene at besøge de officielle tempelområder på grund af risikoen for landminer.

På grænsen til Thailand kan der i perioder være risiko for uroligheder og eventuelt væbnede kampe. Der er også fare for landminer. Forholdet mellem Cambodja og Thailand er præget af en langvarig grænsestrid, som gentagne gange har givet anledning til både civile uroligheder og skudvekslinger mellem de to landes militær. Det gælder bl.a. omkring Preah Vihear-templet og nær de mindre kendte templer Ta Krabey og Ta Moan ca. 160 km vest for Preah Vihear-templet. Trods forbedringer i forholdet mellem de to lande, kan en genopblussen af uroligheder og/eller kamphandlinger ikke udelukkes. Besøg til de nævnte templer bør derfor gennemføres med forsigtighed, og rejsende opfordres til at sætte sig ind i den lokale situation.

Kriminalitet

Der har på det seneste været en markant stigning i antallet af tasketyverier i Cambodja, særligt i hovedstaden Phnom Penh. Tyverierne begås som oftest af to unge mænd på motorcykel, som kører op på siden af offerets transportmiddel (motorcykeltaxa eller tuk-tuk) og med vold forsøger at rive offerets taske til sig. På denne baggrund opfordres rejsende til at være agtpågivende, når de bevæger sig rundt i trafikken i Cambodja - og under alle omstædigheder at sørge for at holde tasker og andre værdigenstande ude af folks øjesyn.

Transport

Infrastrukturen i Cambodja er forbedret inden for de seneste år, men i landområderne er vejene ofte i meget dårlig stand. Øget trafik og hasarderet kørsel bidrager til en betydelig risiko for trafikulykker. For at minimere risikoen for trafikulykker bør man undgå at rejse efter mørkets frembrud. I de større byer sker mange ulykker i forbindelse med knallertkørsel. Rejsende kan ikke påregne bistand ved ulykker eller motorstop, da der ingen redningstjeneste findes i landet.

Flodtransport er kendetegnet ved dårligt vedligeholdte både og utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Det samme gør sig gældende for jernbaner og tog, hvorfor al togtransport frarådes.

Det tilrådes at benytte transportmidler såsom bus (mellem byerne) og taxa eller tuk-tuk (i byerne) frem for at færdes til fods efter mørkets frembrud på grund af risikoen for røveriske overfald.

Indenrigsflyvninger i Cambodja kan være forbundet med risici. Det anbefales at undersøge, evt. gennem sit rejsebureau, om flyselskabet er på EU´s liste over flyselskaber der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed.

Andre risikoforhold

Fra maj til slutningen af oktober er der regntid i Cambodja. I de måneder er der generel risiko for oversvømmelser, hvilket ofte medfører besværligheder for rejsende og lejlighedsvise forstyrrelser i strømforsyningen og telekommunikationen. Voldsomme regnskyl forekommer dog af og til også uden for normal regntid.

Narkotiske stoffer af særlig farlig karakter er i omløb på turiststederne i Cambodja. Fængselsstraffen for besiddelse og forbrug af narkotika er meget hård i Cambodja. Det samme gælder ethvert forsøg på narkotikasmugling over landets grænser.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Cambodja er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Cambodja opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Cambodja, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Cambodja

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning