Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Ghana

Gyldig: 12.12.2017Senest redigeret  15.02.2017
Rejsevejledningen for Ghana er senest opdateret den 15. februar 2017 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er uændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en lille risiko for terrorangreb i Ghana, herunder mod turister og andre rejsende.

Langt størsteparten af rejsende til Ghana oplever et problemfrit ophold i landet. Dog opfordres rejsende til at udvise forsigtighed i større forsamlinger, hvor f.eks. lommetyveri kan være et problem. Også ved transport uden for byerne efter mørkets frembrud bør der udvises forsigtighed, grundet risiko for røveri.

Demonstrationer er normalt fredelige, men kan opstå med kort varsel og forstyrre lokal færdsel. Der kan endvidere opstå civile uroligheder, hvor myndighederne vil kunne indføre udgangsbegrænsninger, o.l., ligesom situationen kan ændre sig med kort varsel. Rejsende opfordres til forsigtighed og til at følge råd og påbud fra myndighederne. Desuden bør man undgå demonstrationer og følge situationen i lokale medier.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Ghana, herunder mod turister og andre rejsende.

Ghana er generelt et trygt rejsemål og langt størsteparten af de rejsende til landet oplever ingen problemer på rejsen. Lommetyveri og gaderøveri kan dog forekomme.

Demonstrationer kan i stigende omfang opstå. De fleste demonstrationer er fredelige, men uroligheder kan ikke udelukkes, ligesom situationen kan ændre sig med kort varsel. Rejsende opfordres til forsigtighed og til at undgå demonstrationer.

Kriminalitet

Kriminaliteten er generelt lav.

Det anbefales at benytte privat transport, særligt om natten, ligesom færdsel til fods bør begrænses om natten.

Lommetyveri og gaderøveri kan forekomme. Rejsende opfordres derfor til at udvise forsigtighed i større forsamlinger, på lokale markeder og strande, når der hæves penge fra bankautomater samt ved kørsel i bil og taxa efter mørkets frembrud. 

Tyveri af bagage og rejsedokumenter kan forekomme på hoteller og i lufthavne. Rejsende opfordres til ikke at efterlade bagage og dokumenter uden opsyn.

Der har været tilfælde af røverier på landevejene mellem Kintampo og Tamale samt mellem Accra og Kumasi omkring Nkawkaw. Rejsende på disse strækninger bør udvise særlig forsigtighed og så vidt muligt undgå at gøre holdt.

Der har været rapporter om røverier mod udlændinge og ikke-lokale ghanesere på gader og i taxaer i og omkring Tamale.

Andre risikoforhold

Kørsel efter mørkets frembrud, navnlig uden for de større byer, bør undgås på grund af dårlig belysning, andre trafikanters adfærd samt den generelle standard af køretøjer og veje.

Internetbedrageri forekommer i stigene omfang, og rejsende bør være påpasselige med at overføre penge eller dele bankoplysninger.

Straffen for narkorelateret kriminalitet er meget hård.

Homoseksuel aktivitet er strafbart i Ghana. Homoseksualitet er tillige forbundet med socialt stigma og der er risiko for chikane, intimidering og i værste fald vold.

Rejsesygeforsikring

Rejsende til Ghana er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Rejsende, der rejser til eller opholder sig i Ghana, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Råd og vejledning om vaccinationer og sygdomsforhold fås hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Ghana, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Ghana

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning