Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Indonesien

Gyldig: 26.04.2018Senest redigeret  16.04.2018

Rejsevejledningen for Indonesien er senest opdateret den 16. april 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Indonesien, herunder mod turister og andre rejsende.

Risikoen for terrorangreb i Indonesien er bl.a. illustreret af terrorangrebet i Jakarta den 14. januar 2016. Rejsende bør udvise forsigtighed. Det er især relevant på offentlige steder som f.eks. internationale hoteller, indkøbscentre eller ved turistattraktioner, hvor mange vesterlændinge opholder sig og som kan ses som potentielle terrormål. Rejsende bør endvidere undgå eventuelle demonstrationer.

Ikke-nødvendige rejser til provinsen Central-Sulawesi og Papua frarådes.

Rejsende opfordres til at udvise forsigtighed ved rejser til Molukkerne (Ambon) samt Aceh-provinsen.

Indonesien er jævnligt udsat for jordskælv og vulkanudbrud. Tsunamier kan følge efter jordskælv og vulkanudbrud kan medføre askeskyer, som forstyrrer lufttrafikken. Rejsende til Indonesien bør udvise stor forsigtighed og holde sig orienteret om situationen i tilfælde af udbrud eller jordskælv, herunder også om opholds- og transportforhold.

Vulkanen Mount Agung, Bali var i udbrud den 25. november 2017. Der er etableret en sikkerhedszone i området omkring vulkanen. Du bør følge de lokale myndigheders råd og blive uden for sikkerhedszonen. Hvis du har spørgsmål til din rejse, bør du kontakte din rejsearrangør eller dit flyselskab for yderligere information.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Indonesien, herunder mod turister og andre rejsende.

Den 14. januar 2016 var der eksplosioner samt skudveksling i det centrale Jakarta. En række gerningsmænd samt flere civile ofre omkom som følge af terrorangrebet. Terroranslaget i 2016 er det første større angreb siden 2009, hvor to internationale hoteller i det centrale Jakarta var mål for terrorhandlinger. Angrebet den 14. januar 2016 illustrerede, at også internationale og vestlige interesser kan blive mål for terror. De seneste hændelser indikerer, at terrornetværk har intention om og planlægger at gennemføre yderligere terrorangreb i Indonesien. Der er jævnligt angreb mod nationale mål som regeringsbygninger, politiet og militæret samt mod religiøse mål.

Rejsende bør udvise forsigtighed. Det er især relevant på offentlige steder som f.eks. internationale hoteller, indkøbscentre eller ved turistattraktioner, hvor mange vesterlændinge opholder sig og som kan ses som potentielle terrormål. Rejsende bør endvidere undgå eventuelle demonstrationer.

Sikkerhedsberedskabet er på særligt udvalgte steder og i en række større byer fortsat højt. Det er synligt ved de fleste større hoteller, turistattraktioner, regeringsbygninger og ambassader samt ved mange private boliger. Sikkerhedsberedskabet skærpes ofte i forbindelse med nationale og religiøse helligdage og større offentlige begivenheder. Rejsende opfordres til at følge myndighedernes anvisninger nøje.

Særlige geografiske risikoområder

Provinsen Central-Sulawesi

I provinsen Central-Sulawesi forekommer der med jævne mellemrum voldelige sammenstød mellem forskellige grupper, der historisk set har været centreret i og omkring Poso, samt sammenstød mellem terrorrelaterede grupperinger og myndighederne, som er blevet intensiveret i lyset af en anti-terrorkampagne lanceret af de indonesiske myndigheder i april 2015.

Selvom der ikke har været tale om angreb  rettet direkte mod udlændinge, frarådes ikke-nødvendige rejser til provinsen Central- Sulawesi.

Papua

Politiske spændinger i Papua (provinserne Papua og Vest-Papua) giver fortsat anledning til voldelige sammenstød mellem lokale myndigheder og grupper som søger uafhængighed. Der har tidligere været angreb mod udlændinge og større udenlandske virksomheder. Kriminalitetsniveauet er generelt højt i Papua. Der er et meget højt sikkerhedsberedskab i området og særligt ved grænsen til Papua New Guinea. Det kan være forbundet med vanskeligheder at få adgang til området, og særlig tilladelse er påkrævet.

Ikke-nødvendige rejser til regionen frarådes.

Molukkerne (Ambon)

Der opfordres til, at man udviser forsigtighed ved rejser til Ambon, hvor der i en årrække var alvorlige sammenstød mellem kristne og muslimer. Der forekommer fortsat sporadiske uroligheder i regionen.

Aceh-provinsen

Sikkerheden er de senere år forbedret i Aceh-provinsen i det nordlige Sumatra. Konflikten mellem det indonesiske militær og separatister (GAM) er ved indgåelse af en fredsaftale i august 2005 blevet bragt til afslutning. Der er imidlertid fortsat tilfælde af politisk motiverede voldelige sammenstød skyderier, særligt i hovedbyen Banda Aceh. Rejsende til Aceh opfordres derfor til at udvise forsigtighed. Der er indført elementer af Sharia-lovgivning i Aceh, og rejsende bør sikre sig, at man ikke krænker lokale skikke. Officielt er det indført, at rejsende skal have visum efter ankomst (30 dage) til Aceh, men dette synes ikke at fungere i praksis.

Kriminalitet

Narkotikalovgivningen i Indonesien er kompromisløs. Besiddelse, handel og fremstilling af narkotika og andre euforiserende stoffer er en alvorlig forbrydelse i landet. Strafferammen inkluderer dødsstraf og særdeles langvarige fængselsstraffe, hvilket også gælder for udlændinge. Lovgivningen omfatter alle former for narkotika uanset mængde.

Den almindelige kriminalitet i Indonesien er relativt lav, men er stigende særligt i og omkring Jakarta og i større byområder generelt, samt i turistområderne på Bali hvorfor forsigtighed bør udvises.

Transport

Der er meget stor trafiktæthed særligt i Jakarta, og der er mange trafikuheld i hele landet. Benyttes taxaer anbefales det at anvende velrenommerede taxa selskaber. Hvis man lejer bil eller scooter, bør man udvise forsigtighed og undlade at køre i mørke uden for byområder. I tilfælde af involvering i et trafikuheld, bør man være opmærksom på, at udlændinge som oftest - uanset omstændighederne i øvrigt – vil blive pålagt en stor del af skylden. De involverede parter forventer, at der afregnes med det samme uden at afvente inddragelse af forsikringsselskaber. Politiet kan kræve at du fremviser et internationalt kørekort.

Flyvninger med visse indonesiske flyselskaber kan være forbundet med risici. Det anbefales at undersøge, f.eks. gennem sit rejsebureau, om flyselskabet er på EUs liste over flyselskaber, der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed.

Sikkerhedsniveauet i forbindelse med tog- og færgedrift er væsentlig lavere end i Danmark. Færgetransport mellem øerne kan være risikabel, og de lokale redningstjenesters kapacitet kan være begrænset i visse områder. Der er hvert år mange ulykker med fartøjer, der har vanskeligt ved at modstå det ofte uforudsigelige stormvejr, som rammer farvandene i Indonesien. Rejsende opfordres til at undersøge om færger og mindre både er udstyret med det nødvendige sikkerheds- og kommunikationsudstyr.

Andre risikoforhold

Indonesien er jævnligt udsat for jordskælv og vulkanudbrud. Tsunamier kan følge efter jordskælv, og vulkanudbrud kan medføre askeskyer, som forstyrrer lufttrafikken. Rejsende til Indonesien bør udvise stor forsigtighed og holde sig godt orienteret om situationen i tilfælde af udbrud eller jordskælv, herunder også om opholds- og transportforhold. Man kan i sådanne tilfælde med fordel kontakte sit luftfartsselskab for at høre, om rejsen er blevet ændret eller aflyst. Desuden rådes rejsende til nøje at følge de lokale myndigheders råd og anvisninger.

I regntiden, som normalt strækker sig fra ca. oktober til april, er der særlig risiko for jordskred og oversvømmelser. Man bør være specielt opmærksom herpå under ophold i naturområder. Oversvømmelser medfører ofte store trafikale problemer i Jakarta og andre byer med tæt bebyggelse.

Sundhedsforhold

Indonesiens hospitals- og sundhedsvæsen har generelt ikke samme niveau som i Danmark. Lægebehandling kan være meget dyrt og i fjerntliggende områder er der ikke garanti for at alvorlige skader og sygdomme kan behandles. Generel information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

I de seneste år har der været flere tilfælde af fugleinfluenza i Indonesien. For oplysninger specifikt vedrørende fugleinfluenza se Fødevarestyrelsens hjemmeside og dennes særskilte hjemmeside om fugleinfluenza.

Der har været flere tilfælde af dødsfald og sygdom relateret til metanolforgiftning efter indtagelse af lokal risvin (”arak”) og anvendelse af hjemmebrygget alkohol til drinks og cocktails. De fleste tilfælde har været registreret på Bali, Lombok og Java. Rejsende bør udvise årvågenhed ved indtagelse af alkohol, særligt ved hjemmebrygget ”arak”.

Rejseforsikring

Danskere med ophold eller på rejse i Indonesien er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Indonesien, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Indonesien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Indonesien

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning