Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Sydafrika

Gyldig: 21.05.2018Senest redigeret  16.01.2018

Rejsevejledningen for Sydafrika er senest opdateret den 16. januar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Du bør være forsigtig, når du rejser i Sydafrika især pga. risikoen for voldelig kriminalitet, herunder væbnede røverier, overfald, bilkapringer og tyverier.

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i landet.

Risiko for terror

Sydafrika har ikke oplevet terror angreb.

Terrorister vil dog kunne forsøge at gennemføre terrorangreb. Angreb vil kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør derfor være særlig forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan f.eks. være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være meget forsigtig især pga. risikoen for voldelig kriminalitet, herunder væbnede røverier, overfald, bilkapringer og tyverier. Sikkerheden omkring de mest kendte turistattraktioner er dog ret høj.

Risikoen er størst i centrum af de større byer, townships og i øde områder og især, når det er mørkt. Hvis du vælger at rejse i disse områder, så deltag enten i arrangerede ture eller få information på forhånd fra personer, der har et godt lokalkendskab.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter som f.eks. pas og flybilletter. Vær forsigtig hvis du har dit kamera og din smartphone fremme på offentlige steder.

Hvis du bliver udsat for røveri eller overfald, bør du lade være med at gøre modstand og undgå øjenkontakt med gerningsmanden. Kriminelle kan være bevæbnede og på stoffer.

Seksuelle overgreb mod turister er sjældne. Hvis du bliver udsat for et seksuelt overgreb, bør du hurtigst muligt søge læge. HIV/AIDS er udbredt i Sydafrika.

Køb selv dine drikkevarer og hold dem altid under opsyn. Der er risiko for, at kriminelle tilsætter bedøvende stoffer og begår overgreb.

Hold altid øje med dit kreditkort, når du skal betale. Hæv og veksel kun penge i banker. Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken. Der sker mange alvorlige ulykker, fordi færdselsreglerne ikke overholdes, og mennesker og dyr opholder sig på vejene. Mange bilister kører uden forsikring.

Du bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer. Hold tasker og andre værdigenstande skjult.

Vær ekstra opmærksom ved indkørslen til dit hotel eller anden indkvartering. Her finder de fleste overfald sted.

Der er registreret et stort antal røverier mod biler med passagerer, der kører fra den internationale lufthavn i Johannesburg. Undgå at hæve penge i lufthavnen og at rejse med værdifulde genstande.

Når det er mørkt, bør du undgå at færdes til fods og køre selv. Da bør du helt undgå transport uden for de større byer. Der er risiko for røverier og trafikuheld.
Kørsel med offentlig transport, f.eks. tog og busser, er forbundet med risiko pga. kriminalitet. Det er dog relativt sikkert at anvende Gautrain i Gauteng-området (Johannesburg og Pretoria). Du bør helt undgå at køre med mini-busser (såkaldte ”taxis”) pga.  risiko for overgreb og ulykker.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer med taxameter, bestilt fra et hotel eller taxaselskab. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Tag ikke en taxa, hvor der er passagerer med, som du ikke kender. Du kan risikere at blive udsat for røveri.

Det kan være forbundet med risiko at køre med Uber pga. en konflikt mellem Uber og taxa-branchen. Undgå derfor helt at bruge Uber f.eks. til og fra lufthavne, bus- og togstationer, shoppingcentre mv.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Sydafrika er du underlagt sydafrikansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan f.eks. være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af enhver form for narkotika er strengt forbudt og kan medføre hård fængselsstraf.

Få mere information på hjemmesiderne for Sydafrikas Politi og det sydafrikanske justitsministerium.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Sydafrika, hvis Sydafrika ikke går med til det.

Hvis du har dansk-sydafrikansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Sydafrika, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de sydafrikanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler her.

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for ind- og udrejse med mindreårige børn. Du kan få alvorlige problemer i lufthavnen i Sydafrika og blive nægtet at rejse, hvis du ikke medbringer de korrekte dokumenter fra Danmark. Læs mere om hvilke krav, der gælder, på hjemmesiden for Sydafrikas Ambassade i København.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Sydafrika kan være af ringe standard især uden for de store byer. I de større byer findes der gode privathospitaler og praktiserende læger.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset uden for de større byer.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der opholder sig i Sydafrika, til at tegne en privat sygeforsikring. Danskere i Sydafrika er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Sydafrika her.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter
, 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet [BBB indsætter LINK].

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Sydafrikas ambassade i Danmark for yderligere information.

Kort over Sydafrika

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning