[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Tanzania

Gyldig: 30.05.2016Senest redigeret  02.02.2016
Rejsevejledningen for Tanzania er senest opdateret den 2. februar 2016 med  oplysning om afholdelse af omvalg på Zanzibar samt med redaktionelle oplysninger. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

De fleste danske rejsende har et problemfrit ophold i Tanzania. Rejsende bør dog være opmærksom på risikoen for berigelses- og voldskriminalitet, herunder væbnet røveri, undgå eventuelle demonstrationer og offentlige protester samt udvise særlig forsigtighed i forbindelse med transport.

Der er risiko for terrorhandlinger i Tanzania.

Rejsende opfordres til at holde sig orienteret om den sikkerhedsmæssige situation i landet. Rejsende bør være opmærksom på enhver udvikling, der potentielt kan medføre offentlige protester, uroligheder eller voldelige optøjer.

Tanzania afholdt præsident- og parlamentsvalg den 25. oktober 2015, der generelt forløb fredeligt.

Den 28. oktober 2015 udsendte formanden for Zanzibars valgkommission en pressemeddelelse om, at valget på Zanzibar annulleredes. Zanzibars valgkommission har annonceret, at et omvalg vil blive afholdt den 20. marts 2016. Det største oppositionsparti CUF meddelte den 28. januar 2016, at det ikke vil deltage i omvalget. Der er risiko for politiske optøjer, der kan udvikle sig voldeligt før under og efter omvalget. Det gælder ikke mindst i Stone Town, hvor rejsende bør udvise særlig forsigtighed. Man gør generelt undgå større menneskemængder og følge nyhederne i de lokale medier samt følge de lokale myndigheders anvisninger.

Rejsende opfordres til at udvise stor forsigtighed ved rejser i området langs grænserne til Burundi og Rwanda.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der kan fra tid til anden forekomme demonstrationer i Tanzania, ofte uden forvarsel, som hurtigt kan udvikle sig voldeligt. Rejsende bør derfor være opmærksomme på risikoen for eventuelle uroligheder og bør undgå at opholde sig, hvor der er demonstrationer eller større menneskemængder forsamlet, herunder i forbindelse med politiske møder. Man bør følge nyhederne i de lokale medier samt følge de lokale myndigheders anvisninger.

Rejsende opfordres til at holde sig orienteret om den sikkerhedsmæssige situation i landet. Rejsende bør være opmærksom på enhver udvikling, der potentielt kan medføre offentlige protester, uroligheder eller voldelige optøjer.

Tanzania afholdt præsident- og parlamentsvalg den 25. oktober 2015, der generelt forløb fredeligt.

Den 28. oktober 2015 udsendte formanden for Zanzibars valgkommission en pressemeddelelse om, at valget på Zanzibar annulleredes. Zanzibars valgkommission har annonceret, at et omvalg vil blive afholdt den 20. marts 2016. Det største oppositionsparti CUF meddelte den 28. januar 2016, at det ikke vil deltage i omvalget. Der er risiko for politiske optøjer, der kan udvikle sig voldeligt før under og efter omvalget. Det gælder ikke mindst i Stone Town, hvor rejsende bør udvise særlig forsigtighed. Man gør generelt undgå større menneskemængder og følge nyhederne i de lokale medier samt følge de lokale myndigheders anvisninger.

Der er risiko for terrorhandlinger i Tanzania. Der har de seneste år været tilfælde af mindre eksplosioner i Arusha og på Zanzibar. Angrebene har indtil nu ikke været rettet mod turister, men primært ramt religiøse institutioner og individer samt lokale forretningsdrivende. Rejsende opfordres dog generelt til at udvise forsigtighed, særligt på hoteller og restauranter samt andre steder, hvor mange vesterlændinge er samlet. Rejsende opfordres altid til at følge de lokale myndigheders anvisninger.

Advarsel mod pirateri

Pirateri er en reel risiko for lystsejlere flere steder i verden. For nærmere information henvises til Søfartsstyrelsen.

Særlige geografiske områder

Ved rejser i området langs grænserne til Burundi og Rwanda bør rejsende udvise stor forsigtighed på grund af forøget risiko for overfald.

Kriminalitet

Selvom de fleste rejsende vil have et problemfrit ophold i Tanzania, er risikoen for volds- og berigelseskriminalitet et stigende problem, ikke mindst i Dar es Salaam, på Zanzibar og i Arusha. Taskerøveri fra forbipasserende biler forekommer, og i enkelte tilfælde er ofre med rygsække blevet slæbt efter biler. Det anbefales at undlade at bære rygsække eller tasker nær veje i Dar es Salaam, eller som minimum at bære dem så løst, at det er nemt at give slip.

Røveri af kreditkort i kombination med kortvarig frihedsberøvelse er ligeledes udbredt. Der bør udvises forsigtighed i forhold til fremmede, der tilbyder at arrangere taxi-transport, uopfordret vil vise vej eller anbefaler butikker i øde områder. Kør aldrig med taxier, hvor der er andre passagerer end chaufføren i bilen, og spørg altid om chaufførens ID. Rejsende anbefales at arrangere transport på forhånd igennem deres hotel eller rejsebureau, eller udelukkende anvende autoriserede taxaer fra officielle taxaholdepladser ved f.eks. lufthavn og hoteller. Registrerede taxier er hvide og har en farvet stribe langs siden, typisk gul eller grøn.

Der er endvidere risiko for at blive udsat for tyveri i Tanzania, herunder væbnet røveri, specielt i de større byer Dar es Salaam og Arusha samt på Zanzibar. Man bør ikke bære smykker og dyre værdigenstande på sig, men efterlade disse sammen med pas, flybilletter, kreditkort og lignende i en sikkerhedsboks. Det anbefales at bære en fotokopi af sit pas og andre vigtige dokumenter på sig.

Rejsende bør på intet tidspunkt af døgnet færdes alene på øde steder. Al færden til fods efter mørkets frembrud bør undgås.

Transport

Der forekommer alvorlige trafikuheld i Tanzania, og ulykkesfrekvensen er høj. Den største risiko, man oplever under et ophold i Tanzania, vil derfor ofte være i forbindelse med transport.

Rejsende bør derfor udvise særlig forsigtighed i trafikken, hvor veje og biler ofte er i dårlig stand. Kørsel uden for de større byer efter mørkets frembrud bør undgås. Under kørsel bør man have låste døre og oprullede vinduer samt holde tasker og andre værdigenstande skjult.

Rejsende opfordres til at benytte velansete busselskaber ved længere rejser i landet. Ulykkesfrekvensen er høj.

Der bør ligeledes udvises forsigtighed ved søtransport. Alvorlige færgeuheld forekommer og skyldes primært fartøjernes dårlige stand samt overlæs. Rejsende opfordres til kun at benytte velansete færgeselskaber.

Andre risikoforhold

Alle former for narkotika er forbudt i Tanzania og på Zanzibar.

Homoseksuelle handlinger er forbudt ved lov både på fastlandet og på Zanzibar og kan medføre lange fængselsstraffe.

Overalt i Tanzania tilrådes det at udvise respekt for den lokale kultur, især med hensyn til påklædning. Det frarådes at bruge for korte shorts, miniskørter og bluser uden ærmer uden for hotelområderne.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Tanzania er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Tanzania opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Råd og vejledning om vaccinationer og sygdomsforhold skal indhentes fra Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen.

Adgang til kvalificeret lægehjælp i Tanzania er begrænset - især uden for Dar es Salaam. I tilfælde af alvorlig sygdom kan bekostelig flytransport til hospital være nødvendig, hvorfor det er vigtigt at sikre sig, at man har en gyldig forsikring.

Der gøres opmærksom på, at de tanzaniske myndigheder kræver gul feber vaccination for alle rejsende over 1 år, som indrejser fra et område med gul feber. Indrejsende, der på vejen til Tanzania mellemlander i et land med gul feber og opholder sig i transit i det pågældende lands lufthavn i under 12 timer, er fritaget for denne regel ved indrejse i Tanzania.

Der gøres desuden opmærksom på, at der findes flere eksempler på, at myndighederne på Zanzibar afkræver dokumentation for gul feber vaccination for rejsende fra Tanzanias fastland, herunder ikke mindst for passagerer med færgen mellem fastlandet og Zanzibar.


 

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Tanzania, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten

Kort over Tanzania

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning