Gå til indhold

pas og visum til udlandet

Hvilke krav gælder for pas og visum til dit rejsemål? Find svarene her og læs også om, hvordan du kan få udstedt et dansk pas i udlandet, og hvilke regler, der gælder for udstedelse af nødpas. Informationerne på vores pas- og visumsider gælder for danske statsborgere, der rejser på dansk nationalitetspas og med turisme som det primære formål.

UDENLANDSKE PAS- OG VISUMREGLER:

Værd at vide

 • Tjek reglerne for dit rejsemål i god tid, før du skal rejse. Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. 
 • Vi har information om pas- og visumregler for mange lande i verden her på hjemmesiden, men du bør altid dobbelttjekke med dit rejselands ambassade eller immigrationsmyndigheder, om reglerne stadig gælder. De kan blive ændret med kort varsel. Find kontaktinfo på Copenhagen Diplomatic List.
 • Vær opmærksom på, om dit pas opfylder kravene til gyldighed. Nogle lande kræver fx, at passet er gyldigt i 6 mdr. ud over rejsens varighed. Dette kan også gælde, hvis du er i transit. Tjek også, at passet har blanke sider til eventuelle visa- og indrejsestempler. Læs mere nedenfor.
 • Det er billigere og hurtigere at få udstedt og udleveret et pas i Danmark, end hvis passet skal udstedes på en dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Læs mere om pas på borger.dk.
 • Hvis du skal have visum, så søg i god tid. Der kan være lang sagsbehandlingstid.
 • Udenrigsministeriet kan ikke drages til ansvar for eventuelle problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne her på hjemmesiden.

Hvornår skal du have pas med på rejsen?

 • Det følger af pasbekendtgørelsen, at danske statsborgere altid skal medbringe pas ved ind- og udrejse af Danmark. Det gælder også for rejser til de øvrige EU- og Schengen-lande.
 • Når du rejser i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island), er det som udgangspunkt ikke nødvendigt, at du som dansk statsborger medbringer dit pas. Dog skal du stadig kunne identificere dig med en anden form for billed-id, fx kørekort. Du kan bl.a. blive afkrævet et bevis for, hvem du er, ved overnatning på hotel. 
 • Flere nordiske lande har i perioder skærpet grænsekontrol af indrejsende. Undersøg derfor altid forud for en rejse i Norden, om der er skærpet grænsekontrol. Hvis det er tilfældet, kan det være et krav, at du medbringer dit gyldige pas. 
 • Visse transportselskaber, bl.a. færger og fly, kræver, at du medbringer dit pas på rejser i Norden. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal medbringe pas, så kontakt dit transportselskab.

Kan du rejse på et beskadiget, genfundet eller mistet pas?

 • Nej. Hvis dit pas er beskadiget eller så slidt, at billede, stempler eller tekst (fx numre og datoer) er svære at læse, bør du ikke rejse med passet. Det samme gælder, hvis dit pas mangler sider eller har sider med skader. Der må heller ikke være skrevet eller noteret beskeder i passet. Få udstedt et nyt pas.
 • Rejs aldrig på et pas, der tidligere har været meldt mistet, men i mellemtiden er fundet igen. Du risikerer at blive nægtet indrejse og sendt retur til Danmark. Få udstedt et nyt pas.
 • Læs mere om pas på borger.dk.

Hvordan får du et dansk pas i udlandet?

 • I udlandet kan du søge om pas på de danske ambassader og generalkonsulater. De kan også forlænge dit pas, hvis det er ved at udløbe. Det kan dog kun ske én gang og med varighed på højst ét år. 
 • De fleste honorære konsulater kan hjælpe med udstedelse af nødpas, pasforlængelser og pas til børn under 12 år.
 • Har du mistet dit pas i udlandet og har brug for et nødpas (provisorisk pas) for at komme hjem, så læs mere under Tab og tyveri
 • Find danske ambassader og konsulater i udlandet. Find os i verden.
 • Find Udenrigsministeriets gebyr regler nederst på siden.

Hvad gælder for nødpas og forlængede pas?

 • I de fleste lande gælder, at du kan rejse ud på et nødpas. Hvis der var krav om visum ved indrejsen, skal du dog kontakte dit rejselands immigrationsmyndigheder for at kunne få lov til at udrejse på nødpasset. 
 • Det er ikke alle lande, du kan rejse ind i med et nødpas eller et forlænget pas. Nogle lande kræver også, at passet er gyldigt i en vis periode, for at du kan rejse ind. Dette kan også være tilfældet, hvis du er i transit.
 • Find dit rejseland i rullemenuen øverst på siden og læs om, hvad der kræves. Husk altid at dobbelttjekke med dit rejselands ambassade eller immigrationsmyndigheder, om reglerne stadig gælder. De kan blive ændret med kort varsel.

Visum: Hvad skal du være opmærksom på? 

 • Søg visum i god tid, da det kan tage lang tid at få et visum. Overvej om du skal søge om ret til flere indrejser, hvis du planlægger at rejse frem og tilbage mellem flere lande. Find kontaktinfo på Copenhagen Diplomatic List.
 • Dit visum skal gælde for de aktiviteter, du har planlagt på rejsen. Et turistvisum giver normalt ikke mulighed for fx at studere, arbejde, lave frivilligt arbejde for en NGO eller udføre journalistisk arbejde. Mange lande ser meget alvorligt på overtrædelser af visumregler. Hvis du er i tvivl, så kontakt ambassaden eller konsulatet for det land, du skal rejse til. 
 • Når du får dit visum, så tjek altid, at det er udstedt med de korrekte datoer. 
 • Det er meget vigtigt, at du også kontrollerer, hvad der bliver stemplet og noteret i dit pas under din rejse. Der kan ske fejl, når fx lufthavnsmyndighederne på dit rejsemål stempler ind- og udrejsedatoer i passet. Hvis der er stemplet forkerte datoer, kan du få problemer under opholdet. I mange tilfælde vil det være nødvendigt at søge om nyt visum hos de lokale myndigheder. 

Hvad gør du, hvis du ikke er dansk statsborger? 

 • Hvis du har dansk flygtninge- eller fremmedpas eller rejser på et andet nationalitetspas end dansk, kan der gælde andre regler for ind- og udrejse. Inden du rejser, så kontakt dit rejselands ambassade, se Copenhagen Diplomatic List