Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Thailand

Gyldig: 18.03.2018Senest redigeret  05.03.2018
Rejsevejledningen for Thailand er senest opdateret den 3. marts 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en generel terrorrisiko i Thailand, og rejsende opfordres til at udvise forsigtighed, særligt hvor mange mennesker færdes og i nærheden af regerings-, politi- og militærbygninger samt ved turistattraktioner. Der kan i perioder forekomme skærpede sikkerhedsforanstaltninger på steder, hvor mange mennesker færdes, herunder lufthavne.

Befinder man sig i Thailand kan Turistpolitiet kontaktes på telefonnummer 1155.

Alle rejsende til Thailand opfordres til at registrere sig på Danskerlisten.

Udenrigsministeriet har gennem flere år frarådet alle ikke-nødvendige rejser til og igennem de sydlige provinser (Songkhla, Narathiwat, Yala og Pattani).
Rejser til tempelområderne Preah Vihear, Prasat Sadok Kok Thom, Ta Kwai og Ta Muen Thom på grænsen til Cambodja samt rejser på grænsen til Burma (Myanmar) bør gennemføres med forsigtighed, og rejsende opfordres til først at sætte sig ind i den lokale situation.

I det meste af Thailand er det regnsæson fra slutningen af maj til hen i oktober. I denne periode er der risiko for oversvømmelser, mudderskred m.v. Der kan dog forekomme kraftig nedbør på andre tider af året, med oversvømmelser og mudderskred til følge. Rejsende kan med fordel følge vejrsituationen på Thailands Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel terrorrisiko i Thailand, og rejsende opfordres til at udvise forsigtighed, særligt hvor mange mennesker færdes og i nærheden af regerings-, politi- og militærbygninger samt ved turistattraktioner. Der kan i perioder forekomme skærpede sikkerhedsforanstaltninger på steder, hvor mange mennesker færdes.

Terrorrisikoen er størst i de sydlige provinser Songkhla, Narathiwat, Yala og Pattani. Alle rejser, der ikke er nødvendige, til og igennem disse provinser frarådes (se nedenfor). Der har i de senere år også været enkelte angreb i andre dele af landet, herunder Thailands to største byer, Bangkok og Chiang Mai. Der har i perioden 5. april - 22. maj 2017 fundet tre mindre eksplosioner sted i Bangkok. Eksplosionerne har såret et mindre antal thailandske statsborgere.

Thailand afholder som følge af H.M.Kong Bhumibol Adulyadejs død en officiel sørgeperiode på et år frem til den afdøde konges bisættelse den 26. oktober 2017. Der bør udvises respekt for det thailandske folks sorg over kongens død. De lokale medier bør tjekkes jævnligt, og de lokale myndigheders råd og anvisninger bør følges.

Der er risiko for politiske uroligheder i Thailand, specielt i de større byer. Ved militærkuppet i 2014 overtog hæren kontrollen med regeringen. Før kuppet var der større demonstrationer og protester i Bangkok og andre byer, der udviklede sig til voldsomme uroligheder. Det militære regime har indført begrænsninger i ytrings- og forsamlingsfrihed, ligesom myndighederne kan tilbageholde personer uden sigtelse i op til syv dage i særlige sager. Det er derfor vigtigt, at du er forsigtig og holder dig på sikker afstand af optræk til større forsamlinger, politiske demonstrationer m.v.

Du bør medbringe billedlegitimation, når du bevæger dig rundt i landet og i byerne, idet man ved thailandsk lov skal kunne legitimere sig. Du bør derfor have enten en kopi af dit pas eller selve passet på dig. Det er også en god idé at have en kopi af dit forsikringskort eller originalkortet på dig.

Særlige geografiske risikoområder

I Thailands sydlige provinser på grænsen til Malaysia (Songkhla, Narathiwat, Yala og Pattani) forekommer mange bombesprængninger og likvideringer; i perioder kan det være flere om ugen. Angreb har især været rettet mod politi, militær og andre myndigheder, men i stigende grad rammes også den civile befolkning af bombesprængninger i bl.a. Hat Yai internationale lufthavn, i butikker og stormagasiner, på markedspladser, i banker samt ved turisthoteller og barer med dræbte og sårede til følge.

Alle rejser, der ikke er nødvendige, til og igennem de sydlige provinser Songkhla, Narathiwat, Yala og Pattani frarådes.

Forholdet mellem Thailand og Cambodja er præget af en langvarig grænsestrid, som tidligere har givet anledning til både civile uroligheder og skudvekslinger mellem de to landes militær, særligt omkring de omstridte tempelområder Preah Vihear (Sri Sa Ket-provinsen), Prasat Sadok Kok Thom (Sa Kaeo-provinsen) samt Ta Kwai og Ta Muen Thom (Surin-provinsen). Trods forbedringer i forholdet mellem de to lande, kan en genopblussen af uroligheder og/eller kamphandlinger ikke udelukkes. Besøg til de nævnte templer bør derfor gennemføres med forsigtighed, og rejsende opfordres til at sætte sig ind i den lokale situation.

Situationen på grænsen mellem Thailand og Burma er til tider ustabil som følge af væbnet konflikt i Burma mellem centralmagten og forskellige oprørsgrupper. Kamphandlinger har tidligere fundet sted bl.a. omkring den burmesiske grænseby Myawaddy over for den thailandske grænseby Mae Sot i Tak-provinsen og længere sydpå omkring "De tre pagoders pas" på grænsen til distriktet Sangklaburi i Thailands Kanchanaburi-provins. Rejsende bør udvise forsigtighed i områder langs grænsen og forhøre sig om den aktuelle situation i området hos de lokale myndigheder.

Kriminalitet

Voldelige overfald på turister er ikke almindelige i Thailand, men forekommer. Der er oftest tale om overfald i forbindelse med røveri eller forsøg på røveri, prostitution, afpresning, hævnakter og slagsmål under indflydelse af alkohol eller narkotika, og målgruppen er såvel mænd som kvinder. De mest udsatte områder for sådan kriminalitet synes at være Pattaya og Koh Samui, men kan også forekomme andre steder, inkl. Bangkok. Danske turister opfordres generelt til forsigtighed.

Der har endvidere været tilfælde på Koh Phangan og Koh Samui, hvor turister er blevet ofre for tyveri og overfald, herunder voldtægt og såkaldte "drug rapes". Det har typisk været om natten og ofte i forbindelse med Full Moon Parties.

Ambassaden opfordrer turister, der færdes til Full Moon Parties, til at udvise ekstra stor bevågenhed over for omgivelserne, og altid have opsyn med personlige ejendele og ikke tage imod mad eller drikke fra fremmede, da disse kan være tilsat bedøvelsesmidler.

Da tyveri af pas er ganske udbredt, bør rejsende ikke aflevere deres pas til tredjepart som sikkerhed for betaling til hoteller, udlejningsfirmaer etc. Rejsende bør opbevare deres pas på forsvarlig vis, og det anbefales at bære en fotokopi af passet på sig.

Rejsende, som udsættes for en forbrydelse, bør anmelde dette til politiet.

Transport

Alvorlige trafikuheld forekommer meget ofte i Thailand, og kørsel er væsentligt mere risikofyldt end i Danmark, herunder især på motorcykel og i ”tuk-tuk”. Thailand har ifølge WHO verdens største dødelighed i forbindelse med motorcykelulykker. Styrthjelm er påbudt i Thailand både for fører og passagerer på motorcykel og knallert. Mange danskere kommer desværre hvert år alvorligt til skade i trafikken i Thailand, særligt pga. manglende brug af styrthjelm, med alvorlige hovedlæsioner og i værste tilfælde med døden til følge..

Thailand har venstrekørsel. For lovligt at leje bil og motorcykel kræves som udgangspunkt internationalt kørekort. EU-kørekort kan anvendes, hvis bilforsikringsselskabet bekræfter, at forsikringen dækker.

Rejsende, der benytter taxa, bør anvende registrerede taxaer med gule nummerplader eller limousineservice. Der har været overfald på udlændinge, som har benyttet uregistrerede taxaer.

Andre risikoforhold

I det meste af Thailand, herunder Bangkok, falder den årlige regnsæson fra omkring slutningen af maj til hen i oktober måned. For de sydlige turistdestinationer ved Andaman-kysten (fx Phuket) og i Thailand-bugten (fx Koh Samui) falder sæsonerne lidt anderledes. I regntiden er der forhøjet risiko for oversvømmelser, pludselige mudderskred fra bjergsider etc. Dette kan forstyrre rejseplaner og i værste fald have tragiske konsekvenser. Rejsende bør forhøre sig lokalt om sådanne risici og altid følge lokale myndigheders anvisninger. Endvidere anbefales rejsende at holde sig opdateret via Thailands Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Rejsende bør være opmærksomme på, at der i Thailand er hårde straffe for alle typer narkotikaforbrydelser. Selv besiddelse af meget små mængder kan give fængselsstraffe af mange års varighed og eventuelt dødsstraf. Udover frihedsstraf følger også en bøde, som kan beløbe sig til mange millioner Baht.

Tyveri og forsøg herpå straffes hårdt i Thailand. Sådanne sager kan være langvarige og medføre, at den rejsende må forblive i Thailand under sagens behandling. I åbne forretningsområder (fx storcentre og lufthavne) bør rejsende være opmærksomme på, hvornår de forlader én butik og går ind i den næste.

Der har været flere alvorlige ulykker med motorcykler og vandscootere/jet ski i Thailand, hvor udlændinge er blevet tilbageholdt eller fængslet, indtil straffe- og eventuelt erstatningssager er afsluttet. Det er meget vigtigt at sikre sig, at forsikringsforholdene er i orden. Se afsnit om forsikring nedenfor.

Thailand har en meget skrap lovgivning, når det drejer sig om majestætsfornærmelser. Kritiske kommentarer mod eller om monarkiet i Thailand kan resultere i retsforfølgelse og udløse lange fængselsstraffe. Siden militærkuppet i 2014 er lovgivningen blevet strengt håndhævet, også i forhold til sociale medier, såsom Facebook, hvor folk, der har delt opslag, der er blevet dømt uflatterende for det thailandske monarki, er blevet retsforfulgt og idømt lange fængselsstraffe.

Rejsende, som bliver i Thailand udover deres visums gyldighed, kan risikere at blive sat i immigrationsfængsel, indtil deres bøde for såkaldt "overstay" og hjemrejsebillet er betalt. Afhængig af længden på ’overstay’ vil man endvidere blive blacklistet og dermed nægtet indrejse i Thailand i en række år.

Rejsende, som arresteres eller anklages for en forbrydelse, bør tage kontakt til ambassaden i Bangkok.

Særlige indrejseforhold

Pas skal være gyldige i 6 mdr. udover indrejsedatoen i Thailand. Man skal være opmærksom på, at det visum, der udstedes på forhånd af en thailandsk ambassade / et thailandsk konsulat gælder for én eller flere indrejser i Thailand indenfor dette visums gyldighedsperiode. Det fremgår dog først af det stempel, man får ved indrejse i landet, hvor længe man må blive i Thailand. Det er derfor vigtigt at kontrollere dette stempels gyldighed.

Rejsesygeforsikring og forsikring i øvrigt

Da udgifter til syge- og hospitalsbehandling i Thailand er for egen betaling – uanset om man indlægges på privat eller offentligt sygehus - og kan løbe op i store summer, i værste tilfælde flere millioner Baht, anbefales rejsende på det kraftigste at tegne rejsesygeforsikring. Man bør sikre sig, at forsikringen dækker de aktiviteter, man planlægger at gennemføre i Thailand (eksempelvis risikable sportsgrene som dykning, rafting og vandsport, herunder vandscootere/jetski, speedbåde, parasailing, m.m.).

Rejsende bør være yderst forsigtige med at leje biler, motorcykler, vandscootere/jet ski, speedbåde og andre motordrevne transportmidler, da de lokale udlejningsfirmaer sjældent har skades- eller ansvarsforsikring. I tilfælde af skader eller ulykker vil lejeren blive gjort ansvarlig for reparation/erstatning af køretøjet samt risikere at skulle betale erstatning til eventuelle skadelidte, hvilket kan løbe op i meget store beløb. Man bør derfor som lejer sikre sig, at der er tegnet tilstrækkelig forsikring (skade og ansvar) i forbindelse med leje af sådanne transportmidler. Endvidere bør man som lejer gennemgå køretøjet ind- og udvendigt for at sikre sig mod allerede eksisterende skader, som man risikerer at skulle erstatte ved tilbagelevering af køretøjet.

Læs mere om rejseforsikring her.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut  (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Sundhedsmyndighederne i Thailand har oplyst, at der er fundet enkelte tilfælde af MERS. Patienterne behandles på et lokalt hospital. Der har ikke været nogen tilfælde af dødsfald som følge af sygdommen. Rejsende til Thailand opfordres til at holde sig informeret om udviklingen af MERSStatens Serum Instituts hjemmeside.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Thailand, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Du kan registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Thailand

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning