Spring til indhold

Magasinet 360 fra 1974-2020

Magasinet 360 – Verden i udvikling – udgives ikke længere.

Magasinet 360 var et trykt og online magasin, som har oplyst danskerne om dansk udviklingssamarbejde og forhold i det globale syd siden 1974. Dengang blev det  udgivet som et tidsskrift under navnet Udvikling. I 2011 blev det relanceret som magasin, og i 2017 fik det navneskifte til Magasinet 360, ny redaktionel linje og et digitalt univers.

I 2020 udkom magasinet i ca. 30.000 trykte eksemplarer og blev primært læst af studerende og undervisere, beslutningstagere og journalister og danskere bredt med interesse for internationale forhold og verdens bæredygtige udvikling. 

Magasinet var drevet af et redaktørteam ansat i Udenrigsministeriet, der fastlagde den redaktionelle linje. Indholdet blev produceret af danske og udenlandske journalister, fotografer og illustratorer. 

Se tidligere udgivelser på www.magasinet360.dk

Gentænkning til eksternt medie
I 2020 igangsatte Udenrigsministeriet en gentænkning af Danidas kommunikationsindsatser og støtteordninger med henblik på at sikre større engagement i udviklingssamarbejdet fra en bredere andel af befolkningen.

Som en del af den proces valgte Udenrigsministeriet at stoppe med at udgive Magasinet 360. I stedet lancerede ministeriet i foråret 2021 en idekonkurrence om forslag fra non-profit aktører til et nyt uafhængigt medie, der kan engagere en bredere del af befolkningen i verdens bæredygtige udvikling.

Det mediekoncept, der vandt idekonkurrencen, hedder Tingenes verden. Det henvender sig primært til unge ved at fortælle om livet i udviklingslande med afsæt i fysiske hverdagsting, der kan skabe genkendelighed uanset, hvor på kloden man befinder sig eks. en fodbold, en mobiltelefon eller en cykel.  
Mange af historierne fortælles af unge selv. Bl.a. af et korps af mobiljournalister i over 40 lande, som PlanBørnefonden har uddannet. Tingenes verden vil udkomme på sin egen hjemmeside og sociale medieprofiler og vil blive brugt i undervisningssammenhæng i samarbejde med forlaget Alinea.

Tingenes verden drives som non-profit forening af Journalistbureauet TANK. Redaktionen er journalistisk uafhængig af både Udenrigsministeriet, ngo’er eller andre interessenter.

Tingenes verden går i luften i 2022, og er du interesseret i at høre mere om det nye medie, kan du tilmelde dig en mailingliste og få besked, når mediet er i luften. Du kan derudover holde dig opdaterer dig på udviklingsområdet på Danidas Facebook og Instagram samt uafhængige medier Verdens Bedste Nyheder og DanWatch, der også modtager støtte fra Danida.