Spring til indhold

Call for partnere til nyt engagementsmedie

Udenrigsministeriet lancerer et call for proposals til et eksternt medie, der kan engagere danskerne i verdens bæredygtige udvikling.

Det nye medie træder i stedet for Magasinet 360°, som Udenrigsministeriet fra 2021 ikke længere udgiver.

Det vil være muligt at søge som enkeltorganisation eller som konsortium med flere aktører, hvor hovedansøgeren har bevillingsansvaret over for Udenrigsministeriet. 
Det stærkeste projektforslag vil få tildelt en toårig bevilling med et årligt budget på 2 mio. kr. og mulighed for en toårig forlængelse.

Ansøgere bedes i første omgang indsende en interessetilkendegivelse, der skal være Udenrigsministeriet i hænde senest fredag d. 31. maj kl. 12.00.  

Dette call for proposal er finansieret via midlerne afsat til folkelig oplysning og engagement på Finansloven 2021. Det er del af ministeriets forpligtelse til at udbrede kendskab til og forståelse for udviklingslandes udfordringer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. 

Se venligst mere i informationsnoten.
 
Bilag Danida segmentanalyse


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk