Spring til indhold

Rejsevejledning

Ny information om Udenrigsministeriets rejsevejledninger ifm. COVID-19

Der er åbent for rejser til lande i EU/Schengen og UK, hvor Statens Serum Institut vurderer, at smitteudviklingen er lav, og hvor danskere kan indrejse uden betydelige restriktioner. For de lande i EU/Schengen og UK, som Statens Serum Institut grundet smitteudviklingen kategoriserer som ’karantænelande’, er Udenrigsministeriets rejsevejledning fortsat orange (alle ikke-nødvendige rejser frarådes). Rejsevejledningen er også orange for lande i EU/Schengen og UK med betydelige indrejserestriktioner for danske rejsende.

Læs mere om Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU- og Schengenlande her.

Derudover åbner Udenrigsministeriet for rejser til enkelte lande uden for EU/Schengen og UK, hvor EU vurderer, at smitteudviklingen er under eller lig EU-gennemsnittet. Også her vil en yderligere forudsætning være, at landet ikke har indrejserestriktioner eller karantænekrav over for danske rejsende, og at den generelle sikkerhedssituation i landet er acceptabel.

Læs mere om Udenrigsministeriets rejsevejledninger for lande uden for EU og Schengen her.

For lande, hvor rejsevejledningen er gul, opfordrer Udenrigsministeriet dig til at være ekstra forsigtig, holde dig opdateret om rejsevejledningen i landet og følge Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du anbefales endvidere at downloade app’en Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten. Så modtager du information, hvis der sker ændringer i rejsevejledningen for det land, du rejser til.

Du kan finde opdateret information om de enkelte lande på de danske ambassaders hjemmesider. Det kan være information om rejserestriktioner og andre tiltag fra de lokale myndigheder for at bremse udbredelsen af smitten.

Danmark har ikke ambassader i alle lande. Nogle ambassader dækker derfor flere lande. Du kan finde den ambassade, der er relevant for dig, ved at indtaste landets navn her

For en række lande uden for EU/Schengen og UK, hvor Danmark ikke har ambassader eller mange tilrejsende turister, har Danmark normalt ikke en rejsevejledning. Det vil igen blive tilfældet for disse lande, hvis der ikke længere er sundhedsmæssige årsager til at fraråde rejser. I stedet vil Udenrigsministeriet henvise til andre landes rejsevejledninger. 

Om rejsevejledningerne generelt

Vores rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet til danske turister.
 
Vi laver rejsevejledninger for alle lande, hvor Danmark har en ambassade. Vi laver også vejledninger til lande, hvor der både er mange danske rejsende, og en særlig sikkerhedsrisiko. F.eks. på grund af krig, fare for terrorisme, uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet eller lignende.

Hvis du skal rejse til et land, som vi ikke laver en rejsevejledning for, kan du finde informationer i rejsevejledninger, der er udsendt af andre landes udenrigsministerier.

Du kan abonnere på vores rejsevejledninger. Klik på ”Abonner” i toppen af den relevante vejledning. Vi sender dig en e-mail, hvis vi ændrer vigtige oplysninger i vejledningen.

Din rejse, din beslutning

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. 

Rejsevejledninger og afbestillingsregler

Vi ved, at rejse- og forsikringsselskaber henviser til vores rejsevejledninger i forbindelse med afbestilling eller ændring af en rejse til et land. Det er selskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender vores rejsevejledninger.
rss alt text