Spring til indhold

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er ændret med oplysninger om coronavirus/covid-19

Der er tale om næsten 80 rejsevejledninger. Se også pressemeddelelse af 9. maj om at Udenrigsministeriet forlænger sin globale rejsevejledning og fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

Vigtig information om alle lande

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande som følge af coronavirus/COVID-19 pandemien. Denne globale rejsevejledning gælder foreløbig indtil den 31. maj 2020. Læs mere om, hvordan du skal forholde dig på Udenrigsministeriets hjemmeside her.

Udenrigsministeriets hidtidige opdeling af verden i røde og orange områder er fastfrossen og rejsevejledningerne til specifikke lande bliver ikke opdateret i perioden 13. marts – 31. maj 2020. Vi henviser i stedet til ambassadernes hjemmesider.

Danmark har ikke ambassader i alle lande. Nogle ambassader dækker derfor flere lande. Du kan finde den ambassade, der er relevant for dig, ved at indtaste landets navn her

Om rejsevejledningerne

Vores rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet til danske turister.
 
Vi laver rejsevejledninger for alle lande, hvor Danmark har en ambassade. Vi laver også vejledninger til lande, hvor der både er mange danske rejsende, og en særlig sikkerhedsrisiko. F.eks. på grund af krig, fare for terrorisme, uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet eller lignende.

Hvis du skal rejse til et land, som vi ikke laver en rejsevejledning for, kan du finde informationer i rejsevejledninger, der er udsendt af andre landes udenrigsministerier.

Du kan abonnere på vores rejsevejledninger. Klik på ”Abonner” i toppen af den relevante vejledning. Vi sender dig en e-mail, hvis vi ændrer vigtige oplysninger i vejledningen.

Når vi laver rejsevejledninger, indgår hverken politiske eller økonomiske interesser. Rejsevejledningerne er alene udtryk for vores aktuelle vurdering af sikkerhedssituationen i et bestemt område eller land.

Din rejse, din beslutning

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. 

Rejsevejledninger og afbestillingsregler

Vi ved, at rejse- og forsikringsselskaber henviser til vores rejsevejledninger i forbindelse med afbestilling eller ændring af en rejse til et land. Det er selskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender vores rejsevejledninger.

rss alt text