Spring til indhold

Hvad kan jeg få hjælp med i Udenrigsministeriets Borgerservice?

Udenrigsministeriets Borgerservice arbejder sammen med danske ambassader og konsulater for at hjælpe danskere med problemer i udlandet.

 

På en ambassade eller et konsulat kan du få:

 • Rådgivning om at overføre penge til hjemrejse
 • Et midlertidigt pas
 • Hjælp til kontakt til advokat, hvis du bliver anholdt
 • Hjælp til kontakt til familie i Danmark
 • Hjælp til kontakt til forsikringsselskab i tilfælde af sygdom, ulykke eller død
 • Oplysning om risikoområder på din vej

Ambassaden eller konsulatet kan ikke:

 • Betale dine udgifter i forbindelse med en nødsituation i udlandet
 • Låne dig penge
 • Lave bankforretninger
 • Udbetale bistandshjælp
 • Udbetale pension
 • Få dig løsladt fra fængsel
 • Betale din advokat
 • Betale hospital eller læge
 • Skaffe dig arbejde
 • Skaffe dig arbejdstilladelse

Udenrigsministeriets Borgerservice kan:

Såfremt Udenrigsministeriet eller de danske repræsentationer i udlandet, som led i sagsbehandlingen, bliver bekendt med oplysninger eller forhold, der kan være strafbare efter dansk ret, videregives disse oplysninger til den relevante danske myndighed. Et eksempel kan være, når en person ikke har anmeldt fraflytningen til udlandet til bopælskommunen inden udrejsen, jf. cpr-lovens § 24, stk. 1 og § 57.