Gå til indhold

Udenrigsministeriets Borgerservice

Udenrigsministeriets Borgerservice arbejder sammen med danske ambassader og konsulater for at bistå danske statsborgere og udlændinge med ophold i Danmark, når de har problemer i udlandet. Du skal betale et gebyr for den hjælp, du får af Udenrigsministeriet, den danske ambassade eller det danske konsulat i udlandet.
Set content page image caption

Hvad kan jeg få hjælp med hos Udenrigsministeriets Borgerservice?

Udenrigsministeriets Borgerservice kan:

Såfremt Udenrigsministeriet eller de danske repræsentationer i udlandet, som led i sagsbehandlingen, bliver bekendt med oplysninger eller forhold, der kan være strafbare efter dansk ret, videregives disse oplysninger til den relevante danske myndighed. Et eksempel kan være, når en person ikke har anmeldt fraflytningen til udlandet til bopælskommunen inden udrejsen, jf. cpr-lovens § 24, stk. 1 og § 57.

På en ambassade eller et konsulat kan du få:

 • Rådgivning om at overføre penge til hjemrejse
 • Rådgivning om hvilken lokal eller dansk myndighed, du skal kontakte for nærmere råd og vejledning
 • Et provisorisk pas
 • Hjælp til kontakt til advokat, f.eks. hvis du bliver anholdt
 • Hjælp til kontakt til familie i Danmark
 • Hjælp til kontakt til forsikringsselskab i tilfælde af sygdom, ulykke eller død
 • Hjælp til kontakt til lokal bedemand i tilfælde af dødsfald, hvor afdøde er uforsikret
 • Oplysning om risikoområder på din vej.

Ambassaden eller konsulatet kan ikke:

 • Betale dine udgifter i forbindelse med en nødsituation i udlandet
 • Låne dig penge
 • Lave bankforretninger
 • Udbetale kontanthjælp
 • Udbetale pension
 • Give dig juridisk bistand
 • Være oversætter for dig
 • Få dig løsladt fra fængsel
 • Betale din advokat
 • Betale hospital eller læge
 • Skaffe dig arbejde
 • Skaffe dig arbejdstilladelse
 • Gøre et ulovligt ophold lovligt.

Hvad koster det at få hjælp?

Oversigt over gebyrer

 

Gebyrerne for at få hjælp af Udenrigsministeriet kan du finde nedenfor:

Du kan læse mere om gebyrerne her:

 

Sådan beregner vi gebyret

For nogle typer hjælp afhænger gebyret af, hvor mange timer vi bruger på at hjælpe dig. I andre tilfælde er der et fast gebyr. F.eks. skal du betale for timeforbruget, hvis vi hjælper med at kontakte advokater, myndigheder, banker eller pårørende. Der er et fast gebyr, hvis du f.eks. søger om nyt pas eller visum til Danmark. Det er Udenrigsministeriet, der bestemmer priserne i oversigten ovenfor.

Ud over et gebyr, skal du betale udgifter, som ambassaden har ved at hjælpe dig. Det kan f.eks. være udgifter til at købe eller sende noget.

Forhøjede takster uden for normal åbningstid

Hvis du får brug for hjælp uden for en ambassades eller et konsulats normale åbningstid, er gebyrerne højere. Åbningstider for konsulær bistand kan variere fra ambassadens eller konsulatets generelle åbningstid.

 • På dage hvor der er åbent, er timetaksten 50 % højere uden for normal kontortid.
 • På dage hvor der er lukket, er timetaksten 100 % højere.
 • Uden for normal åbningstid beregner vi gebyret efter timeforbruget. Det gælder ikke ansøgninger om pas og pasforlængelse, hvor der er et fast forhøjet gebyr.
 • Transporttiden, som ambassadens eller konsulatets medarbejder bruger for at hjælpe dig, indgår i beregning af timeforbrug.

Mistede pas

Hvis dit gamle pas er blevet væk, stjålet eller er ødelagt, koster det nye pas 1.780 kr. 

I helt særlige tilfælde kan du få udstedt et nødpas uden for ambassadens eller konsulatets almindelige konsulære åbningstid. Det kræver tungtvejende grunde, f.eks. ulykke, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien.

Hvis du får et nødpas uden for den konsulære åbningstid, koster det 2.625 kr. med de aktuelle takster. På en lukkedag koster det 3.750 kr.

Hvis I rejser flere sammen og flere har mistet deres pas, skal I kun betale forhøjet gebyr for ét pas. Hvert af de andre nødpas koster 1.780 kr.

Læs mere på hjemmesiden under Tab og tyveri.

Vigtigt at du er forsikret

Hvis du bliver syg i udlandet, kan det være meget dyrt, at komme til læge, være indlagt eller komme hjem. Det kan også være store udgifter til f.eks. at blive ledsaget af en læge på rejsen, at få hjælp fra en advokat, eller ombooke fly og hotel.

Udenrigsministeriet kan ikke betale dine udgifter. Gebyrer og andre udgifter, du har i forbindelse med en nødsituation i udlandet, skal du eller din forsikring betale. Derfor er det vigtigt, at du tegner en forsikring, der dækker den slags udgifter, inden du rejser.

Læs mere om rejseforsikring samt det blå og det gule sygesikringskort på vores hjemmeside om Rejseforsikringer.