Spring til indhold

Hvad koster det at få hjælp?

Normalt skal du betale et gebyr for hjælp, du får af Udenrigsministeriet. Det gælder i Danmark og på danske ambassader og konsulater i udlandet.

Oversigt over gebyrer
Gebyrerne for at få hjælp af Udenrigsministeriet kan du finde nedenfor:

Du kan læse mere om gebyrerne her:

Sådan beregner vi gebyret
For nogle typer hjælp afhænger gebyret af, hvor mange timer vi bruger på at hjælpe dig. I andre tilfælde er der et fast gebyr. F.eks. skal du betale for timeforbruget, hvis vi hjælper med at kontakte advokater, myndigheder, banker eller pårørende. Der er et fast gebyr, hvis du f.eks. søger om nyt pas eller visum til Danmark. Det er Udenrigsministeriet, der bestemmer priserne i oversigten ovenfor.

Ud over et gebyr, skal du betale udgifter, som ambassaden har ved at hjælpe dig. Det kan f.eks. være udgifter til at købe eller sende noget.

Forhøjede takster uden for normal åbningstid
Hvis du får brug for hjælp uden for en ambassades eller et konsulats normale åbningstid, er gebyrerne højere. Åbningstider for konsulær bistand kan variere fra ambassadens eller konsulatets generelle åbningstid.

  • På dage hvor der er åbent, er timetaksten 50 % højere uden for normal kontortid.
  • På dage hvor der er lukket, er timetaksten 100 % højere.
  • Uden for normal åbningstid beregner vi gebyret efter timeforbruget. Det gælder ikke ansøgninger om pas og pasforlængelse, hvor der er et fast forhøjet gebyr.
  • Transporttiden, som ambassadens eller konsulatets medarbejder bruger for at hjælpe dig, indgår i beregning af timeforbrug.

Mistede pas
I helt særlige tilfælde kan du få udstedt et nødpas uden for ambassadens eller konsulatets almindelige konsulære åbningstid. Det kræver tungtvejende grunde, f.eks. ulykke, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien.

Hvis du får et nødpas uden for den konsulære åbningstid, koster det 2.265 kr. med de aktuelle takster. På en lukkedag koster det 3.240 kr.

Hvis I rejser flere sammen og flere har mistet deres pas, skal I kun betale forhøjet gebyr for ét pas. Hvert af de andre nødpas koster 970 kr.

Læs mere på hjemmesiden under Tyveri og Røveri.

Vigtigt at du er forsikret
Hvis du bliver syg i udlandet, kan det være meget dyrt, at komme til læge, være indlagt eller komme hjem. Det kan også være store udgifter til f.eks. at blive ledsaget af en læge på rejsen, at få hjælp fra en advokat, eller ombooke fly og hotel.

Udenrigsministeriet kan ikke betale dine udgifter. Gebyrer og andre udgifter, du har i forbindelse med en nødsituation i udlandet, skal du eller din forsikring betale. Derfor er det vigtigt, at du tegner en forsikring, der dækker den slags udgifter, inden du rejser.

Læs mere på vores hjemmeside under Rejseforsikringer.