Spring til indhold

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Brexit får betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår. De nuværende regler gælder i udgangspunktet frem til 31. december 2020, hvor overgangsperioden udløber. Danske virksomheder vil således opleve ændringer fra 1. januar 2021*. Du kan finde udtrædelsesaftalen på Kommissionens hjemmeside.

Det er vigtigt løbende at undersøge, hvordan Brexit kan påvirke din virksomhed og planlægge, hvordan I bedst håndterer de mulige konsekvenser. Dette gælder særligt i forhold til ’klippekant’-scenariet, hvor vilkårene for samhandel med Storbritannien vil være de samme som for handel med andre tredjelande, som der ikke er indgået aftaler med (WTO-vilkår). For at lette arbejdet for danske virksomheder har regeringen udarbejdet en Brexit-tjekliste. Tjeklisten kan give et overblik over, hvad din virksomhed særligt bør være opmærksom på. Tjeklisten kan også bidrage til at målrette dine forberedelser. Du kan besøge Brexit-tjeklisten her.

EU-Kommissionen har den 9. juli 2020 offentliggjort en meddelelse vedr. de ændrede forhold ved udgangen af overgangsperioden for britisk udtrædelse, uanset om EU og Storbritannien bliver enige om en aftale om det fremtidige forhold. Meddelelsen omhandler således en lang række forhold og emner, som kan være relevante for danske virksomheder. Meddelelsen kan læses her

Den britiske regering har offentliggjort et dokument, der redegør for hvordan britisk kontrol ved grænsen til EU vil blive etableret og fungere fsva. import og eksport af varer. Dokumentet findes her.

* I forhold til handel med tredjelande med hvem EU har frihandelsaftaler, kan det ikke med sikkerhed bekræftes, at disse lande fortsat vil anerkende britiske varer som havende EU-oprindelse i overgangsperioden. EU-Kommissionen er pt. ved at afklare dette med de relevante tredjelande og ventes inden længe at udgive en vejledning, der beskriver, hvordan berørte virksomheder skal agere. Problemstillingen angår alene virksomheder, som efter d. 31. januar 2020 eksporterer varer til lande, som EU har frihandelsaftaler med, og hvor der indgår komponenter i varen, der har britisk oprindelse.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for din virksomhed

Nyttige kontakter

Generelle spørgsmål vedr. erhvervsvilkår, produktkrav, tjenesteydelser, selskabsret, revision, regnskab m.m.
Erhvervsstyrelsen
https://erhvervsstyrelsen.dk/brexit-handel-med-storbritannien
erst@erst.dk  
+45 72 20 00 30

Spørgsmål vedrørende patenter og varemærker 

Patent- og Varemærkestyrelsen
www.dkpto.dk
pvs@dkpto.dk
+45 43 50 83 01


Spørgsmål vedrørende konkurrenceregler, offentlige udbud m.m.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
https://www.kfst.dk/faq/udbud/nyt-udbud/fase-1/hvor-finder-jeg-svar-paa-spoergsmaal-om-brexit-og-offentlige-udbud/
kfst@kfst.dk
+45 41 71 50 00

Spørgsmål vedrørende banker, forsikring, pension, betalingstjenester m.m.
Finanstilsynet
www.finanstilsynet.dk
brexit@ftnet.dk  
+45 33 55 82 82

Spørgsmål vedrørende søfart
Søfartsstyrelsen
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Vaekst/Brexit
sfs@dma.dk
+45 72 19 60 00

Spørgsmål vedrørende produktsikkerhed og autorisationer
Sikkerhedsstyrelsen
https://www.sik.dk/erhverv/produkter/nyheder/brexit-naermer-sig-tag-dine-forholdsregler-nu
sik@sik.dk
+45 33 73 20 00

Spørgsmål vedrørende told mv.
Toldstyrelsen
www.skat.dk/brexit
www.toldst.dk/brexit
Kontakt Toldstyrelsen
+45 72 22 12 12

Spørgsmål vedrørende moms og punktafgifter mv.
Skattestyrelsen
www.skat.dk/brexit
Kontakt Skattestyrelsen
Moms: +45 72 22 28 67
Punktafgifter: +45 72 22 28 10

Spørgsmål vedrørende fødevarer, foder, levende dyr og rejser med kæledyr
Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk/brexit
+45 72 27 56 26

Spørgsmål vedrørende kemikalier, affald og handel med truede arter
Miljøstyrelsen
www.mst.dk/brexit
mst@mst.dk
+45 72 54 40 00

Spørgsmål vedrørende planter, frø, korn, træemballage og landbrugsvarer med licenspligt
Landbrugsstyrelsen
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/brexit-hvad-betyder-det-for-dig-i-tilfaelde-af-eventuel-no-deal/  
mail@lbst.dk
+45 33 95 80 00

Spørgsmål vedrørende fisk
Fiskeristyrelsen
www.fiskeristyrelsen.dk 
mail@fiskeristyrelsen.dk
+45 72 18 56 00

Nyttige hjemmesider

Brexit-tjeklisten
Virksomhedsguiden
Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
EU-Kommissionen


Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Tjek DIN VIRKSOMHED

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

TJEK DIN VIRKSOMHED

Prøv Brexit-tjekliste, hvor du kan få et nøjere indblik i, hvad Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan betyde for din virksomhed.

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen