Spring til indhold

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, som trådte i kraft pr. 1. januar 2021.  Her kan du læse om aftalens indhold.

Du kan finde aftalen om det fremtidige forhold på Kommissionens hjemmeside, hvor du også kan finde mere information om aftalens betydning.

Brexit får betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår. Danske virksomheder vil således opleve ændringer fra overgangsperiodens udløb pr. 1. januar 2021*. Du kan finde udtrædelsesaftalen på Kommissionens hjemmeside.

Det er vigtigt at undersøge, hvordan Brexit kan påvirke din virksomhed og planlægge, hvordan I bedst håndterer de mulige konsekvenser.

Hvad kan jeg gøre nu?

Du kan allerede nu undersøge, om Storbritannien indgår i din virksomheds værdikæde ved f.eks. at besvare følgende spørgsmål:

  • Sælger eller køber din virksomhed en vare til/fra Storbritannien?
  • Sælger eller køber din virksomhed en tjenesteydelse til/fra Storbritannien?
  • Transporterer din virksomhed passagerer og/eller fragt fra, via eller til Storbritannien?
  • Har din virksomhed intellektuelle ejendomsrettigheder?
  • Har din virksomhed et datterselskab eller filial i Storbritannien?
  • Indgår din virksomhed kontrakter med britiske parter?

Du kan tjekke, hvordan Brexit risikerer at påvirke din virksomhed i Virksomhedsguiden

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Er du i tvivl om, hvilken betydning Brexit har for din virksomhed?

Få et hurtigt overblik over, hvilken betydning Brexit har for din virksomhed, og hvordan du bedst forbereder dig på Virksomhedsguiden.

Danske erhvervsmæssige kvalifikationer i Storbritannien

Hvis du efter Storbritanniens udtrædelse af EU og overgangsperiodens udløb ønsker at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Storbritannien, kan Brexit have konsekvenser for anerkendelsen af dine kvalifikationer og din adgang til at udøve erhvervet. 

Det er vigtigt, at du undersøger, hvordan Brexit kan påvirke dine muligheder for at arbejde inden for erhverv, der kræver autorisation i Storbritannien. 

Efter Brexit vil Storbritannien kunne ændre reglerne og begrænse din mulighed for at få anerkendt dine erhvervsmæssige kvalifikationer og adgang til varigt at udøve dit erhverv i Storbritannien. Dine muligheder for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser vil også blive begrænset. Du vil samtidig opleve ændringer i procedurerne for at opnå adgang til udøve dit erhverv. Du kan løbende orientere dig om relevante britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation, og i tvivlstilfælde rette henvendelse til 
centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien

 

 

Køber din virksomhed varer fra Storbritannien?

Efter udløbet af overgangsperioden pr. 1. januar 2021, skal du være registreret som importør for at foretage importen. Samtidig vil du bl.a. være ansvarlig for, at de importerede varer lever op til danske samt europæiske regler. Er din virksomhed klar til det?

Få mere information hos Virksomhedsguiden.

Sælger din virksomhed tjenesteydelser i Storbritannien?

Efter udløbet af overgangsperioden pr. 1. januar 2021, kan det blive vanskeligere for din virksomhed at medbringe danske medarbejdere til Storbritannien samt at få dine medarbejderes kvalifikationer anerkendt i landet. Er din virksomhed klar til det? Læs mere hos Virksomhedsguiden.

Benytter din virksomhed IT-servere i Storbritannien?

Det kan påvirke din virksomhed, hvis den benytter IT-servere i Storbritannien og overfører personoplysninger efter udløbet af overgangsperioden pr. 1. januar 2021.
Læs mere her.

Har din virksomhed britiske leverandører?

Er du opmærksom på, at Brexit ikke alene kan få betydning for din virksomhed, men også for dine leverandører? Hvis din virksomhed er afhængig af britiske leverandører, kan det betale sig at forhøre dem om, i hvilket omfang de forventer at blive ramt af Brexit, og hvad det i givet fald betyder for leverancen af input til din virksomhed. Få mere information hos Virksomhedsguiden

Hvilke nye krav gælder, når din virksomhed skal handle fødevarer med Storbritannien?

Efter udløbet af overgangsperioden pr. 1. januar 2021 skal du være opmærksom på, at du skal være registreret i Fødevarestyrelsen til import og eksport af varer fra tredjelande, hvis du vil handle fødevarer med Storbritannien – udover at virksomheden skal være importør og/eller eksportørregistreret på virk.dk, samt formentlig være oprettet som bruger af toldsystemerne hos skatteforvaltningen. Du skal også være opmærksom på, at visse produkter, fx animalske fødevarer og levende dyr fra Storbritannien skal kontrolleres ved grænsen, ligesom Storbritannien kan stille krav om, at eksportsundhedscertifikater skal følge animalske produkter ved eksport.

Læs mere her.

Er du i tvivl om, hvordan du forbereder din virksomhed på de nye rammevilkår efter Brexit?

Se, hvordan Brexit påvirker din virksomhed, og hvordan du kan forberede dig hos virksomhedsguiden.

Sælger din virksomhed varer til Storbritannien?

Efter udløbet af overgangsperioden pr. 1. januar 2021, skal du bl.a. være eksportørregistreret for fortsat at kunne handle med Storbritannien. Du kan læse mere herom på Virksomhedsguiden.

Har din virksomhed medarbejdere udstationeret i Storbritannien?

Kan du som virksomhed eller borger bruge dit danske mobilabonnement?

Når Brexit bliver en realitet per 1. januar 2021, bør du være opmærksom på, at danske teleselskaber ikke længere vil være forpligtet til at tilbyde Roam-Like-At-Home i Storbritannien. Det betyder, at det kan blive dyrere for dig – som virksomhed eller privatperson - at bruge et dansk mobilabonnement i Storbritannien. Læs mere her.

Har din virksomhed IP rettigheder i Storbritannien?

Hvis din virksomhed har IP-rettigheder, er der forhold, du skal være opmærksom på efter udløbet af overgangsperioden pr. 1. januar 2021. Læs mere hos Virksomhedsguiden.

Ansatte og selvstændig erhvervsdrivende - autorisation til lovregulerede erhverv

Storbritanniens udtrædelse af EU kan have betydning for din virksomhed, hvis virksomheden har tilknytning til et lovreguleret erhverv, hvor der kræves autorisation, eller hvis ansatte i virksomheden skal have autorisation for at arbejde inden for et lovreguleret erhverv. 

Brexit kan også have betydning for dig, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende ønsker at udøve et lovreguleret erhverv. 

Adgang til at udøve et lovreguleret erhverv med udenlandske kvalifikationer kræver anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i værtslandet.

Storbritannien vil kunne ændre reglerne og begrænse mulighed for at få anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og adgang til varig udøvelse af lovregulerede erhverv i Storbritannien. Muligheder for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser vil også kunne blive begrænset. Ansøgere vil samtidig kunne opleve ændringer i procedurerne for at opnå adgang til udøve sit erhverv.

Det anbefales, at din virksomhed løbende orienterer sig om relevante britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation og i tvivlstilfælde retter henvendelse til det britiske kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer her eller kontakter centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien.

Brexit vil også have betydning for din danske virksomhed, hvis du ønsker at ansætte en person, som har erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, og det erhverv, din virksomhed beskæftiger sig med, kræver autorisation. I givet fald skal den person først få anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark. Det samme gælder, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende i Storbritannien, og du ønsker at arbejde inden for et erhverv, som er lovreguleret i Danmark.

Din virksomhed kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her.

Læs også Europa-Kommissionens meddelelse om konsekvenser af Brexit for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer her.

Nyttige kontakter

Nyttige kontakter

Generelle spørgsmål vedr. erhvervsvilkår, produktkrav, tjenesteydelser, selskabsret, revision, regnskab m.m.
Erhvervsstyrelsen
https://erhvervsstyrelsen.dk/brexit-handel-med-storbritannien
erst@erst.dk  
+45 72 20 00 30

Spørgsmål vedrørende patenter og varemærker 

Patent- og Varemærkestyrelsen
www.dkpto.dk
pvs@dkpto.dk
+45 43 50 83 01


Spørgsmål vedrørende konkurrenceregler, offentlige udbud m.m.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
https://www.kfst.dk/faq/udbud/nyt-udbud/fase-1/hvor-finder-jeg-svar-paa-spoergsmaal-om-brexit-og-offentlige-udbud/
kfst@kfst.dk
+45 41 71 50 00

Spørgsmål vedrørende banker, forsikring, pension, betalingstjenester m.m.
Finanstilsynet
www.finanstilsynet.dk
brexit@ftnet.dk  
+45 33 55 82 82

Spørgsmål vedrørende søfart
Søfartsstyrelsen
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Vaekst/Brexit
sfs@dma.dk
+45 72 19 60 00

Spørgsmål vedrørende produktsikkerhed og autorisationer
Sikkerhedsstyrelsen
https://www.sik.dk/erhverv/produkter/nyheder/brexit-naermer-sig-tag-dine-forholdsregler-nu
sik@sik.dk
+45 33 73 20 00

Spørgsmål vedrørende told mv.
Toldstyrelsen
www.skat.dk/brexit
www.toldst.dk/brexit
Kontakt Toldstyrelsen
+45 72 22 12 12

Spørgsmål vedrørende moms og punktafgifter mv.
Skattestyrelsen
www.skat.dk/brexit
Kontakt Skattestyrelsen
Moms: +45 72 22 28 67
Punktafgifter: +45 72 22 28 10

Spørgsmål vedrørende fødevarer, foder, levende dyr og rejser med kæledyr
Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk/brexit
+45 72 27 56 26

Spørgsmål vedrørende kemikalier, affald og handel med truede arter
Miljøstyrelsen
www.mst.dk/brexit
mst@mst.dk
+45 72 54 40 00

Spørgsmål vedrørende planter, frø, korn, træemballage og landbrugsvarer med licenspligt
Landbrugsstyrelsen
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/brexit-hvad-betyder-det-for-dig-i-tilfaelde-af-eventuel-no-deal/  
mail@lbst.dk
+45 33 95 80 00

Spørgsmål vedrørende fisk
Fiskeristyrelsen
www.fiskeristyrelsen.dk 
mail@fiskeristyrelsen.dk
+45 72 18 56 00

Nyttige hjemmesider

Brexit-tjeklisten
Virksomhedsguiden
Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
EU-Kommissionen


Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Tjek DIN VIRKSOMHED

Kontakt:

Brexitinfo@um.dk

 

Du kan finde flere nyttige kontaktinformationer hos de relevante myndigheder her