Spring til indhold

EU-missioner

EU er engageret i en række militære og civile internationale missioner rundt omkring i verden. 

EU's internationale missioner er en del af EU's Fælles Sikkerheds- og Forsvarspolitik (CSDP), som blev lanceret i 1999 med det formål at bidrage til international konfliktløsning, fred og stabilitet.

Der er pr. juni 2021 11 aktive civile missioner, som bidrager til stabilitet i svage stater gennem opbygning af bl.a. retsvæsen og politi, grænsesikkerhed, civil administration, forsvaret eller lignende. De enkelte opgaver varierer for hver mission. Der er i alt 2.100 personer fra alle EU’s medlemslande udsendte til EU’s civile missioner. I 2017 alene implementerede missionerne over 530 træningssessioner for ca. 11.000 personer, rådgav over 2.490 ledere og bidrog til over 290 retssager samt udformningen af ca. 200 love i EU’s partnerlande vedr. områder såsom civil sikkerhedssektor reform og hvidvaskning af penge. 

Se oversigt over EU's igangværende missioner

Danmark lægger vægt på, at EU bidrager aktivt til at fremme international fred og sikkerhed. EU har desuden 6 aktive militære operationer og missioner, som bidrager til militær træning i eksempelvis Mali eller bekæmpelse af menneskesmugling over Middelhavet. Pga. forsvarsforbeholdet deltager Danmark kun i EU's civile missioner, men her er Danmark en væsentlig bidragyder. Danmark bidrager for øjeblikket med personel til følgende missioner:

  • EU's retssektormission i Kosovo (EULEX Kosovo)
  • EU's monitoreringsmission i Georgien (EUMM Georgien)
  • EU's kapacitetsopbygningsmission i Somalia (EUCAP Somalia)
  • EU's kapacitetsopbygningsmission i Niger (EUCAP SAHEL Niger)
  • EU's kapacitetsopbygningsmission i Mali (EUCAP SAHEL Mali)
  • EU’s rådgivningsmission i Ukraine (EUAM Ukraine)
  • EU's rådgivningsmission i Irak (EUAM Irak)
  • EU's grænsemission i Libyen (EUBAM Libyen)
  • EU's polititræningsmission i Gaza (EUPOL COPPS Palæstina)

LINKS