Gå til indhold

EU-missioner

EU er engageret i en række militære og civile internationale missioner rundt omkring i verden. 

EU's internationale missioner er en del af EU's Fælles Sikkerheds- og Forsvarspolitik (FSFP), som blev lanceret i 1999 med det formål at bidrage til international konfliktløsning, fred og stabilitet. Danmark lægger vægt på, at EU bidrager aktivt til at fremme international fred og sikkerhed. 

Siden den første EU-ledede militære operation i 2003 har EU gennemført en lang række militære og civile missioner og operationer.

EU har pr. maj 2022 syv aktive militære missioner og operationer, som blandt andet bidrager til militær træning i eksempelvis Mali, håndhævelse af våbenembargoen mod Libyen og bekæmpelse af pirateri ud for Somalia.

EU har pr. maj 2022 11 aktive civile missioner, som bidrager til stabilitet i svage stater gennem opbygning af bl.a. retsvæsen og politi, grænsesikkerhed, civil administration, forsvaret eller lignende. Missionerne finder sted i EU’s østlige nærområde, Afrika og Mellemøsten.

Se oversigt over EU's igangværende missioner og operationer.

Danmark kan på grund af forsvarsforbeholdet ikke deltage i EU’s militære missioner og operationer. Danmark deltager derimod i EU’s civile missioner, hvor Danmark til gengæld er en væsentlig bidragsyder.

Danmark bidrager pr. maj 2022 med personel til følgende 8 ud af EU’s 11 civile missioner:

  • EU's retssektormission i Kosovo (EULEX Kosovo)
  • EU's monitoreringsmission i Georgien (EUMM Georgien)
  • EU's kapacitetsopbygningsmission i Somalia (EUCAP Somalia)
  • EU's kapacitetsopbygningsmission i Niger (EUCAP SAHEL Niger)
  • EU's kapacitetsopbygningsmission i Mali (EUCAP SAHEL Mali)
  • EU’s rådgivningsmission i Ukraine (EUAM Ukraine)
  • EU's rådgivningsmission i Irak (EUAM Irak)
  • EU's grænsemission i Libyen (EUBAM Libyen)
  • EU's polititræningsmission i Gaza (EUPOL COPPS Palæstina)