Gå til indhold

Strategi for energi-eksport: Danske virksomheder bidrager med bæredygtige energiløsninger i udviklingslande

Det estimeres at over 1 milliard mennesker i verden lever uden adgang til elektricitet. I Afrika alene er 640 millioner mennesker uden adgang og endnu flere er afhængig af primitive brændselsformer. 
Adgang til moderne energiformer er centralt for økonomisk udvikling, og energi-manglen koster årligt de afrikanske lande 2-4 pct. af BNP.

Dansk udviklingssamarbejde har fokus på energi og inddragelse af den private sektor for at indfri verdensmålene. Ved at bringe private kompetencer, viden og kapital i spil mangedobles mulighederne for at løse globale udviklingsudfordringer som eksempelvis adgang til bæredygtig energi.

Disse udviklingsindsatser indgår sammen med en række instrumenter møntet på dansk energi-eksport i en ny dansk strategi, der udgør en platform for bedre sammentænkning af eksportindsatsen på energiområdet. Målsætningen er, at Danmark skal forblive forgangsland og udnytte sine styrkepositioner på energiområdet med henblik på mindst at fordoble eksport af energiteknologi fra ca. 70 mia. kr. i 2015 til over 140 mia. kr. i 2030. Det vil ikke bare styrke Danmark som eksportør af bæredygtige systemløsninger, men også bidrage til at indfri verdensmålene.

I udviklingssamarbejdet bistår Danmark med opbygning af rammebetingelser for vækst i markedet for grøn energi i udviklings- og vækstøkonomier. Dermed bidrager udviklingspolitikken til gunstigere markedsbetingelser for dansk eksport og danske investeringer.

Danske virksomheder har desuden en vigtig rolle som leverandør og partner i udviklingsarbejdet, og bidrager med viden, teknologi og kompetencer, der både kan skabe vækst og beskæftigelse i udviklingslande og bidrage med mere bæredygtige løsninger, fx inden for energiområdet.

For mere information om danske instrumenter inden for udviklingssamarbejdet se Danida BusinessIFU, og myndighedssamarbejdet.
For mere information om multilaterale initiativer som Danmark deltager i se bl.a. Sustainable Energy For All (SE4All) og Verdensbankens Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP).

Danmarks ny strategi for energi-eksport er udarbejdet i fællesskab mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet.