Gå til indhold

Den danske bistandsforvaltning

For at mindske risikoen for korruption i den danske bistandsforvaltning har Udenrigsministeriet truffet en række foranstaltninger.

Økonomifuldmægtige på ambassader

For at sikre en pålidelig økonomisk administration af bistanden, herunder forhindre korruption, har Udenrigsministeriet permanent udsendt økonomifuldmægtige til en række af de danske ambassader, der administrerer store bilaterale udviklingsprogrammer i Danmarks partnerlande.

Hensigten er blandt andet at øge kontrollen med bistandsmidlerne og dermed mulighederne for at opdage forsøg på misbrug af midlerne i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteterne i partnerlandet og få det standset i tide.

Ambassadernes forvaltning af den danske udviklingsbistand bliver løbende kontrolleret og kvalitetssikret. Det sker bl.a. i forbindelse med besøg af Rigsrevisionen og ved de jævnlige besøg af kontoret for Finansiel Forvaltning og Rådgivning vedrørende Udviklingssamarbejdet (FRU), der har fokus på at styrke ambassadernes procedure for at belyse og bekæmpe korruption.

Obligatorisk kursus i anti-korruption

Alle medarbejdere i Udenrigsministeriet, både i Danmark og i udlandet, skal gennemføre Udenrigsministeriets anti-korruptionskursus. På den måde sikrer ministeriet, at alle ansatte kender anti-korruptionspolitikkens adfærdskodeks samtidig med, at der opnås en stærkt forankret fælles forståelse af, hvad korruption er, og hvordan den bekæmpes.

Anti-korruptions-hotline

Danida har etableret en anti-korruptionshotline – en såkaldt ”whistleblower” ordning - på internettet, der giver mulighed for at rapportere mistanke om korruption eller uregelmæssigheder i forbindelse med forvaltningen af udviklingsbistanden. De danske ambassaders hjemmesider informerer om både hotline og anti-korruptionspolitikken. Hotlinen fungerer som en direkte kommunikationsvej, hvorigennem kilder anonymt kan henvende sig.

Underretning af Rigsrevisionen

Offentligheden, herunder Rigsrevisionen, kan se på UM’s hjemmeside, når der bliver oprettet en sag om mistanke (c-sag) om finansielle uregelmæssigheder i forvaltningen af dansk udviklingsbistand. Det drejer sig for eksempel om sager, hvor der er mistanke om tyveri, misbrug og korruption. Sagerne bygger på indberetninger fra folkelige organisationer, ambassader og kontorer i Udenrigsministeriet, samt sager indberettet via Danidas anti-korruptionshotline. Rigsrevisionen modtager herudover kvartalsvise oversigtsrapporter. Hvis der er sager af væsentlig art, modtager Rigsrevisionen særlige underretninger. Underretningsskrivelserne til Rigsrevisionen bliver gjort offentligt tilgængelige på denne side. Der kan være enkelte tilfælde, hvor hele eller dele af en underretningsskrivelse ikke kan blive offentliggjort med det samme pga. særlige omstændigheder, for eksempel fordi der pågår en politimæssig efterforskning.

Klausul om anti-korruption i alle kontrakter

I alle kontrakter, der bliver indgået i forbindelse med bistandsaktiviteter, er der en klausul om antikorruption. Klausulen understreger, at korruption er uacceptabelt, og at samarbejdet straks kan afbrydes, såfremt der bliver konstateret korruption hos modtageren.