Gå til indhold

Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

Forebyggelse, undersøgelse og afrapportering af sager om korruption i Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF).

AfDB har en ”nul tolerance”-politik i forhold til korruption. Banken etablerede i 2005 Integrity and Anti-Corruption Division (IACD) med henblik på at undersøge eventuelle beskyldninger om korruption i bankens aktiviteter (herunder også aktiviteter under AfDF), hjælpe afrikanske medlemslande med at identificere og bekæmpe korruption i bankens aktiviteter samt øge bevidstheden om korruption blandt ansatte i banken.

IACD opererer på baggrund af et regelsæt, der er udarbejdet i overensstemmelse med ”Uniform Framework for Preventing and Combating Fraud and Corruption” vedtaget af alle de internationale finansielle institutioner. I forbindelse med en justering af AfDB’s regelsæt i april 2010 blev IACD styrket og gjort til en uafhængig enhed med direkte reference til bankens præsident og bestyrelse.

AfDB har implementeret en anti-korruptionspolitik og en ”code of conduct” for bankens ansatte, der udstikker retningslinjer for, hvordan bankens ansatte skal forholde sig til eventuelle korruptionssager. Mistanke om korruption kan rapporteres anonymt til AfDB via en hotline (email, telefon, fax). IACD modtager og behandler sådanne henvendelser, hvorpå det besluttes om de enkelte sager nødvendiggør videre og omfattende undersøgelser. Resultatet af disse undersøgelser videreformidles til AfDB’s præsident, som træffer beslutning om sagens videre forløb. Dette sker i samråd med ”Advisory Committee on Corruption and Fraud” (ACCF), der er et rådgivningsorgan udpeget af AfDB’s præsident. Banken har regler for beskyttelse af medarbejdere, der i god tro videregiver oplysninger om mulig korruption, så de ikke udsættes for diskrimination, chikane mv. (såkaldt ”whistle blower protection”).

Statistik over antallet af korruptionssager opgøres hvert år og offentliggøres i AfDB’s og AfDF’s årsrapport. Årsrapporten kan findes på organisationens hjemmeside her og detaljeret information om AfDB’s indsats imod korruption kan findes via dette link