Gå til indhold

Korruption og den multilaterale bistand

Danida har i sine strategier for samarbejdet med de forskellige multilaterale organisationer et særligt fokus på bekæmpelse af korruption.

Når Danmark giver udviklingsbistand gennem multilaterale organisationer, hvad enten det er i form af generelle eller øremærkede bidrag til bestemte aktiviteter, er det partnerorganisationerne, der er ansvarlige for at føre tilsyn med forvaltningen af midlerne. Der er etableret såvel intern som ekstern revisionspraksis i de forskellige organisationer.

Danida er i løbende dialog med de multilaterale organisationer om de procedurer, de arbejder ud fra, herunder anti-korruption. Formålet med denne dialog er at sikre, at danske midler forvaltes på forsvarlig vis.

Organisationernes indsatser mod korruption

For at sikre åbenhed om omfanget af korruption i de multilaterale organisationer har Danida på disse sider samlet beskrivelser af de forskellige organisationernes anti-korruptionsindsatser. Siderne indeholder også links til organisationernes årlige statusopdateringer om samme. Se menuen til venstre for information om de enkelte organisationer.

Danida underretter Rigsrevisionen om sager vedr. begrundet mistanke om korruption med multilaterale kernebidrag, når sagerne har et særligt stort omfang eller en karakter, der i særlig grad vedrører danske interesser.