Gå til indhold

Partnernes forvaltning

En væsentlig del af den danske indsats mod korruption er rettet mod forvaltningen af midlerne hos partnerne. Ud over regeringer og organisationer i partnerlandene drejer det sig om multilaterale organisationer og folkelige organisationer.

Danida har stort fokus på at minimere risikoen for korruption i partnernes forvaltning af bistandsmidler. Det er vigtigt for Danida at arbejde målrettet på at mindske risikoen for misbrug af danske midler. Derfor bliver der arbejdet på at styrke partnernes forvaltning for at sikre, at alle midler, som partneren administrerer, anvendes til formålet, og at korruption undgås.

Det øgede fokus på at anvende partnernes egne systemer styrker mulighederne for, at anti-korruptionsindsatserne bliver bæredygtige og kan medvirke til at styrke partnerens administrative praksis. På sigt kan det også ændre opfattelsen af korruption hos partneren og i befolkningen.

Minimering af risici

Når Danida planlægger aktiviteter, vurderer de den risici, der er forbundet med aktiviteterne. Når der bliver identificeret risiko for korruption, skal der foretages en vurdering af, hvordan denne risiko kan imødegås. Alle nye partnere får vurderet deres kapacitet, og hvor det er relevant, kan Danida hjælpe med at opbygge en bedre økonomiforvaltning hos partneren for at minimere risikoen for misbrug.

Kursus i anti-korruption for partnere

For at øge kendskabet til den danske anti-korruptionspolitik tilbydes ansatte hos partnerne deltagelse i Danidas anti-korruptionskursus via internettet. Derudover tilbyder Anti-korruptionscenteret U4 diverse anti-korruptionskurser (Læs mere om U4's kurser). Anti-korruptionskurser sikrer, at partnerne kender Danidas anti-korruptionspolitik. Samtidig styrker de partnernes kendskab til metoder, der kan bidrage til at minimere og forebygge korruption.

Klausul i alle aftaler For at tydeliggøre den danske holdning til korruption og for at forpligte Danidas partnere i kampen mod korruption indeholder alle aftaler en anti-korruptionsklausul. Af Danidas standard anti-korruptionsklausul fremgår, at samarbejdet kan blive afbrudt i tilfælde af korruption hos samarbejdspartneren.

Anti-korruptions hotline Danidas anti-korruptionshotline giver mulighed for, at ansatte eller slutbrugere af dansk bistand kan indrapportere mistanke om misbrug af midler i partnernes forvaltning af de danske midler.