Gå til indhold

Mali

Mali-Danmark: Landepolitik 2016-2021
Foto: Marc Vaillant

Den overordnede vision for Danmarks partnerskab med Mali er, at Malis befolkning oplever varig fred og udvikling understøttet af en inklusiv og legitim stat med respekt for menneskerettighederne. For at opnå denne vision, vil Danmark udbygge og konsolidere sit omfattende, integrerede og tætte samarbejde med Mali inden for tre gensidigt forstærkende strategiske mål. Disse mål er i overensstemmelse med Malis politik og udviklingsplaner, herunder fredsaftalen såvel som danske politiske prioriteter relateret til skrøbelige situationer, fattigdomsbekæmpelse, økonomisk vækst og irregulær migration samt centrale EU strategier og planer for Mali og Sahel-regionen:

  • Fremme af fredelig sameksistens og øget stabilitet og sikkerhed
  • Styrkelse af demokratisk og inklusiv regeringsførelse
  • Øget inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst

Danmarks engagement i skrøbelige og konfliktramte områder er baseret på en integreret stabiliseringstilgang, som vil være strategisk retningsgivende for arbejdet med at nå den overordnede vision. Det sker ud fra en erkendelse af, at der er en gensidig afhængighed mellem politisk, sikkerhedsmæssig, social og økonomisk fremgang. Det er en konflikt-sensitiv, samtænkt tilgang baseret på Danmarks erfaringer fra lignende situationer, som vil bidrage til at sikre en effektiv og afbalanceret brug af de tilgængelige instrumenter, herunder et udviklingssamarbejde der tager højde for landets sammenhængskraft. Tilgangen vil blive brugt til at sikre politisk kohærens og hvor relevant, sammentænkte strategier i et regionalt perspektiv. Samtidig sikres uafhængighed, neutralitet og upartiskhed i den humanitære bistand. Tilgangen vil bl.a. rette sig mod de underliggende årsager til konflikten i Mali, irregulær og tvungen migration og voldelig ekstremisme.

 

Februar 2022: I lyset af de politiske udviklinger i Mali er dele af Danmarks engagement i landet midlertidigt sat i bero.