Gå til indhold

Palæstina

 Danmarks strategiske vision for: Palæstina 2021-2025            

Danmarks strategiske vision for Palæstina 2021-2025 er at støtte en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt gennem realiseringen af en to-statsløsning samtidig med at stræbe efter at fremme stabilitet i regionen og forbedre levevilkårene for de palæstinensere, som er fanget i konflikten.

Tre strategiske mål understøtter den strategiske vision:

1. Menneskerettigheder og demokratisk ansvarlighed

2. Skabe grøn, bæredygtig, inkluderende økonomisk vækst og anstændige jobs

3. Modstandskraft, fred og stabilitet

Målene er tæt sammenhængende med Danmarks interesse i at beskytte det regelbaserede internationale samarbejde og holde alle parter i konflikten ansvarlige for deres handlinger, fastholde EU’s rolle og engagement, minimere konfliktens sikkerhedsimplikationer og forebygge radikalisering og ekstremisme samt reducere irregulær migration ved at adressere de grundlæggende årsager hertil. I realiseringen af målsætningerne vil særligt kvinder og unge være i fokus på tværs af indsatsområderne.

Danmarks strategiske ramme for Palæstina 2021-2025 præsenterer visionen for en integreret tilgang på tværs af de politiske, humanitære og udviklingsmæssige indsatser. 

Læs Danmarks strategiske vision for Palæstina 2021-2025 ved at følge dette link.