Gå til indhold

Danmark støtter ukraine med humanitær bistand, donationer og makrofinansiel støtte

Den humanitære situation i Ukraine er yderst alvorlig. De menneskelige omkostninger er voldsomme, og behovene er store. FN vurderer, at en tredjedel af den ukrainske befolkning er blevet fordrevet fra deres hjem eller flygtet ud af landet. Krisen har skabt et akut humanitært pres på både Ukraine og dets nabolande. Danmark støtter gennem flere kanaler.
 
Vil du have det fulde overblik over Danmarks støtte til Ukraine? Så læs med her: Dansk Støtte til Ukraine
""

Akutpakke med vinterhjælp: 265 millioner kroner

En særlig akutpakke skal hjælpe den ukrainske befolkning gennem vinteren og foråret. Pengene skal give dem adgang til basale ydelser og nødhjælp i form af vand, varme og elektricitet, tæpper, varmt tøj og husly. Støtten er målrettet de mest sårbare, hvoraf mange er placeret i svært tilgængelige områder tæt på frontlinjerne. Og den rummer også en indsats i byen Mykolaiv, som Danmark har taget et særligt ansvar for at genopbygge. 

Humanitær hjælpepakke: 155 millioner kroner

""
 • Oven i den tidligere støtte siden krigens start har Danmark tildelt 155 millioner kroner til humanitære indsatser i Ukraine. Indsatserne inkluderer humanitær minerydning, genhusning af fordrevne, fødevareindsatser og beskyttelse af piger og kvinder mod seksuel- og kønsbaseret vold. Hjælpepakken inkluderer også finansiering af beboelsesenheder til UNHCRs genhusningsindsats leveret af Beredskabsstyrelsen.

Verdensbanken: 150 millioner kroner

 • 150 millioner kroner til at understøtte Ukraines økonomi gennem Verdensbanken, der vil stille mere end 6 milliarder kroner til rådighed for den ukrainske stat. De skal bidrage til at opretholde den offentlige sektor i landet under krisen. Det kan for eksempel være lønudbetalinger til sundhedspersonale, skolelærere og offentligt ansatte samt ydelser til særligt sårbare grupper, pensionsmidler og bidrag til studerende.

fn: 105 millioner kroner

""
 • 30 millioner kroner til FNs humanitære landefond, OCHA. Fokus er på beskyttelse og levering af humanitær nødhjælp.
 • 25 millioner kroner til UNHCR. Fokus er på beskyttelse af internt fordrevne i Ukraine og imødekommelse af deres akutte behov. 
 • 25 millioner kroner til UNHCR. Fokus er på at støtte regeringen i Moldova med at modtage flygtninge, herunder sikre at de kan få husly og basale ting som varme tæpper, tøj, penge og andre fornødenheder. Bidraget vil også gå til at forbedre beskyttelse af flygtningene samt psykosocial støtte til særligt sårbare, der kommer over grænsen. 
 • 25 millioner kroner til UNICEF. Fokus er på beskyttelse af børn, uddannelse i krisesituationer, sundhed og vand. 

internationalt røde kors: 20 millioner kroner

""
 • 20 millioner kroner til Internationalt Røde Kors. Fokus er bl.a. på beskyttelse af civile, overholdelse af humanitær folkeret, levering af humanitær nødhjælp, behandling af sårede og genforening af familiemedlemmer m.m. 

Danske NGo'er og internationale samarbejdspartnere: 100 million kroner

""
 • 100 millioner kroner til danske og internationale organisationer vil gå til en strakspulje, hvor danske organisationer med et strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet kan få finansiering til eget eller internationale partneres arbejde i Ukraine og dets nabolande.

samarbejde med beredskabsstyrelsen: 28 millioner kroner

""
 • 8 millioner kroner, der går til materiel i form af biler og generatorer med mere samt en teltlejr i Moldova. 
 • 20 millioner kroner til et civilt mobilhospital. 
 

derf-puljen: 10 millioner kroner

""
ⒸUNHCR/Chris Melzer
 • 10 millioner kroner gennem DERF-puljen, hvor danske civilsamfundsorganisationer kan søge om midler til humanitære indsatser i Ukraine med fokus på bl.a. beskyttelse, fødevare og nødly.

medicin og lægemidler: 100 millioner kroner

""
 • 50 millioner kroner til donation af lægemidler og medicinsk udstyr, som Ukraine har efterspurgt. Eksempelvis antibiotika, smertestillende medicin og lægemidler til brug ved narkose.
 • Yderligere 50 millioner kroner til lægemidler og medicinsk udstyr til Ukraine og nabolandene i forbindelse med hjælp til ukrainske flygtninge.

hjælp fra borgere og virksomheder

I lyset af den nuværende humanitære krise er der mange private borgere og virksomheder, der tilbyder at hjælpe, hvilket er meget værdsat.

Der er allerede indsamlet meget gennem private donationer af tøj og udstyr. Det er vigtigt, at dette sker i samarbejde med organisationer, der også kan levere donationer og sikre, at de når ud til ukrainere, som har behov for det. Ofte er det logistisk svært. Derfor er meldingen fra de humanitære aktører, der er på plads i Ukraine og i nabolandende klar: Overvej at give penge-donationer i denne situation. Det kan for eksempel ske ved at donere penge til danske nødhjælpsorganisationer eller FN’s nødhjælpsorganisationer. De er allerede i gang i Ukraine og nabolande, kan se hvad der efterspørges, har ofte egne lagre og kan sikre hurtig fordeling af nødhjælp til de mennesker, der har størst behov.

En række af Udenrigsministeriets strategiske partnere er aktive i Ukraine og nabolande. Herudover er der naturligvis andre humanitære organisationer og andre aktører, som kan være relevante at støtte op om.