Gå til indhold

Danmark støtter ukraine med 668 millioner kroner i humanitær bistand, donationer og makrofinansiel støtte

Den humanitære situation i Ukraine er yderst alvorlig. De menneskelige omkostninger er voldsomme, og behovene er store. Da invasionen begyndte, vurderede FN, at op mod otte millioner mennesker var i risiko for at blive fordrevet fra hus og hjem i Ukraine, og at yderligere op mod fire millioner ville forsøge at flygte ud af landet. Situationen forværres dag for dag og krisen har skabt et akut humanitært pres på både Ukraine og dets nabolande. Danmark støtter gennem flere kanaler. 
""

nY hjælpepakke: 140 millioner kroner

""
 • Danmark har allokeret yderligere 140 millioner kroner til humanitære indsatser i Ukraine. Den nye hjælpepakke til Ukraine har bl.a. til formål at bidrage til at indsamle beviser for krigsforbrydelser.

Verdensbanken: 150 millioner kroner

 • 150 millioner kroner til at understøtte Ukraines økonomi gennem Verdensbanken, der vil stille mere end 6 milliarder kroner til rådighed for den ukrainske stat. De skal bidrage til at opretholde den offentlige sektor i landet under krisen. Det kan for eksempel være lønudbetalinger til sundhedspersonale, skolelærere og offentligt ansatte samt ydelser til særligt sårbare grupper, pensionsmidler og bidrag til studerende.

fn: 105 millioner kroner

""
 • 30 millioner kroner til FNs humanitære landefond, OCHA. Fokus er på beskyttelse og levering af humanitær nødhjælp.
 • 25 millioner kroner til UNHCR. Fokus er på beskyttelse af internt fordrevne i Ukraine og imødekommelse af deres akutte behov. 
 • 25 millioner kroner til UNHCR. Fokus er på at støtte regeringen i Moldova med at modtage flygtninge, herunder sikre at de kan få husly og basale ting som varme tæpper, tøj, penge og andre fornødenheder. Bidraget vil også gå til at forbedre beskyttelse af flygtningene samt psykosocial støtte til særligt sårbare, der kommer over grænsen. 
 • 25 millioner kroner til UNICEF. Fokus er på beskyttelse af børn, uddannelse i krisesituationer, sundhed og vand. 

internationalt røde kors: 20 millioner kroner

""
 • 20 millioner kroner til Internationalt Røde Kors. Fokus er bl.a. på beskyttelse af civile, overholdelse af humanitær folkeret, levering af humanitær nødhjælp, behandling af sårede og genforening af familiemedlemmer m.m. 

Danske NGo'er og internationale samarbejdspartnere: 115 million kroner

""
 • 100 millioner kroner til danske og internationale organisationer vil gå til en strakspulje, hvor danske organisationer med et strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet kan få finansiering til eget eller internationale partneres arbejde i Ukraine og dets nabolande.
 • 15 millioner kroner til danske organisationer, der danner strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet. Det ekstra bidrag går til opprioritering af humanitær minerydning.

samarbejde med beredskabsstyrelsen: 28 millioner kroner

""
 • 8 millioner kroner, der går til materiel i form af biler og generatorer med mere samt en teltlejr i Moldova. 
 • 20 millioner kroner til et civilt mobilhospital. 
 

derf-puljen: 10 millioner kroner

""
ⒸUNHCR/Chris Melzer
 • 10 millioner kroner gennem DERF-puljen, hvor danske civilsamfundsorganisationer kan søge om midler til humanitære indsatser i Ukraine med fokus på bl.a. beskyttelse, fødevare og nødly.

medicin og lægemidler: 100 millioner kroner

""
 • 50 millioner kroner til donation af lægemidler og medicinsk udstyr, som Ukraine har efterspurgt. Eksempelvis antibiotika, smertestillende medicin og lægemidler til brug ved narkose.
 • Yderligere 50 millioner kroner til lægemidler og medicinsk udstyr til Ukraine og nabolandene i forbindelse med hjælp til ukrainske flygtninge.

hjælp fra borgere og virksomheder

I lyset af den nuværende humanitære krise er der mange private borgere og virksomheder, der tilbyder at hjælpe, hvilket er meget værdsat.

Der er allerede indsamlet meget gennem private donationer af tøj og udstyr. Det er vigtigt, at dette sker i samarbejde med organisationer, der også kan levere donationer og sikre, at de når ud til ukrainere, som har behov for det. Ofte er det logistisk svært. Derfor er meldingen fra de humanitære aktører, der er på plads i Ukraine og i nabolandende klar: Overvej at give penge-donationer i denne situation. Det kan for eksempel ske ved at donere penge til danske nødhjælpsorganisationer eller FN’s nødhjælpsorganisationer. De er allerede i gang i Ukraine og nabolande, kan se hvad der efterspørges, har ofte egne lagre og kan sikre hurtig fordeling af nødhjælp til de mennesker, der har størst behov.

En række af Udenrigsministeriets strategiske partnere er aktive i Ukraine og nabolande. Herudover er der naturligvis andre humanitære organisationer og andre aktører, som kan være relevante at støtte op om.