Gå til indhold

SAVE THE DATE: Høringsmøde om en ny Oplysnings- og Engagementspulje den 26. august

Som led i gentænkningen af Danidas kommunikationsaktiviteter og støttemuligheder til oplysning- og engagementsarbejde i Danmark, er en ny Oplysnings- og Engagementspulje undervejs. 
Den 16. april 2021 afholdte vi et informations- og inspirationsmøde for tidligere brugere og interessenter. Vi var meget glade for at mærke den massive interesse fra hele 200 deltagere, der gav nyttige tilbagemeldinger og inputs til gentænkningsprocessen.
 
 
Udenrigsministeriet inviterer nu til et opfølgende møde den 26. august fra kl. 10-12, hvor et nyt koncept for en Oplysnings- og Engagementspulje vil blive diskuteret. Den nye pulje skal gå i luften i foråret 2022. Mødet vil også berøre en række analyser, der giver overblik og indsigt på området, herunder den seneste evaluering af Oplysningspuljen, CISU’s kortlægning af Engagementspuljens resultater i 2020, og en helt ny evaluering af civilsamfundsstøtten, hvor den første tematiske rapport fra april 2021 specifikt vurderer engagementsresultater i Danmark.
 
 
Mødet vil formentlig blive både virtuelt og fysisk og holdes i København. Hvis du gerne vil modtage en invitation til mødet, kan du sende en mail med navn og e-mailadresse til [email protected]
 
 
Engagementsteamet
 
Kontoret for Humanitære indsatser, Civilsamfund og Engagement