Gå til indhold

GLOBUS - Puljen for Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde

GLOBUS er en ny pulje, som har til formål at engagere danskere under uddannelse i verdensmålene og i det internationale udviklingssamarbejde sammen med partnere i det Globale Syd.

GLOBUS er en ny pulje, der har til formål at engagere danskere under uddannelse i verdensmål og bæredygtig udvikling. Puljen administreres af et konsortium bestående af Center for Kirkeligt udviklingssamarbejde (CKU) og Ulandssekretariatet, som har vundet opgaven for en fireårig periode (2022-2026] gennem et EU-udbud.

Puljen bygger bl.a. på erfaringerne fra den tidligere ordning ’Genbrug til Syd’ hos CKU samt Ulandssekretariatets udveksling af lærlinge og erhvervsfaglige studerende.   


Hvem kan søge og til hvad?
Puljen er især målrettet uddannelsessektoren, men CSO’er kan søge i samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Der kan søges til uddannelsesudveksling i ligeværdige partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner af alle slags og andre typer aktører i Danmark og partnere i udviklingslande, der arbejder for bæredygtig udvikling gennem uddannelse. Det kan eksempelvis ske gennem digital co-learning, udveksling, praktikforløb, venskabsskoler eller twinning.

Desuden støttes såkaldt cirkulære projekter, som kan omfatte indsamling, renovering og forsendelse af brugt kvalitetsudstyr, og som indgår i en uddannelsesmæssig sammenhæng.


Hvornår åbner puljen for ansøgninger?

Puljen forventes lanceret inden sommerferien med deadline på første ansøgningsrunde i efteråret 2022.

GLOBUS er en af to nye puljer, der er blevet til som del af en større gentænkning af Danidas oplysnings- og engagementsinstrumenter med det formål at skabe større gennemslagskraft i de dele af befolkningen, der ikke allerede er interesserede i området. Se også Oplysnings og Engagementspuljen