Gå til indhold

Oplysnings- og Engagementspuljen

Oplysnings- og Engagementspuljen støtter oplysning og engagement af et bredt spektrum af danske målgrupper i verdensmålene og global udvikling. 

Oplysnings- og Engagementspuljen er en ny pulje, der skal støtte indsatser, der oplyser og engagerer brede danske målgrupper i globale spørgsmål af relevans for udviklingssamarbejdet og verdensmålene.

Puljen administreres af et konsortium bestående af CISU – Civilsamfund i Udvikling – og Fonden Roskilde Festival i samarbejde med mediet The Why Foundation og den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark. Konsortiet har vundet opgaven for en fireårig periode (2022-2026) via et EU-udbud.

Den nye pulje bygger på erfaringerne fra den tidligere Oplysningspulje i Udenrigsministeriet og Engagementspuljen hos CISU.

Hvem kan søge og til hvad?
Puljen kan søges af både civilsamfundsorganisationer, kulturinstitutioner, producenter og andre aktører til initiativer, der kan engagere og oplyse danskere omkring globale emner. Partnerskaber er ofte bedst til på innovative måder at nå ud til nye målgrupper, og det vil derfor blive forventet, at flere partnere går sammen ved ansøgninger over 200.000 kroner.

I oplysningsindsatser, såsom formidlingsprodukter og journalistik, vil der desuden være øget fokus på ansøgerens evne til også at engagere målgruppen med handlingsanvisende elementer.

Hvornår åbner puljen for ansøgninger?
Puljen forventes lanceret inden sommerferien med deadline på første ansøgningsrunde i efteråret 2022.

Oplysnings- og Engagementspuljen er en af to nye puljer, der er blevet til som del af en større gentænkning af Danidas oplysnings- og engagementsinstrumenter med det formål at skabe større gennemslagskraft i de dele af befolkningen, der ikke allerede er interesserede i området. Se også GLOBUS