Gå til indhold

Evaluering

Modtagere af støtte til omvendte rejsestipendier, oplysningsprojekter og u-lands-tv-puljen skal indsende en elektronisk evaluering, når projektet er afsluttet.

Formålet med indsamlingen af evalueringer er at sikre en vurdering af alle projekter, der støttes over Udenrigsministeriets Oplysningspulje, ud fra sammenlignelige parametre. I forbindelse med bevillingen oprettes automatisk et evalueringsskema, som tilskudsmodtageren efterfølgende skal udfylde online. En lang række oplysninger fra ansøgningsskemaet er allerede indeholdt i evalueringsskemaet. Det er således blandt andet de faktiske kvantitative målopfyldelser, der skal indgives i skemaet.

Her kan du se et eksempel på en god og gennemarbejdet afrapportering, som kan bruges til inspiration for større oplysningsprojekter.

Inspiration til evalueringen kan også hentes i publikationen "Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter". Hent bilag til publikationen her.

Håndbogen henvender sig til alle, der arbejder med kommunikation og/eller oplysning om fattigdom og udvikling.

Evalueringsskema

Evalueringsskemaet åbnes ved at indtaste evalueringskoden fra bevillingsskrivelsen i ID-feltet nedenfor og trykke "Hent kladde".

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 [email protected]  

ID: