Gå til indhold

Oplysningsprojekter

Oplysningspuljen og Rejsestipendieordningen omlægges fra 2021.

Orientering om omlægning af Oplysningspuljen og Rejsestipendierne

Indsatsen med at kommunikere om udviklingssamarbejdet og forholdene i udviklingslandene til den danske befolkning vil i den kommende tid blive gentænkt og omlagt med henblik på at skabe langt større fokus på folkeligt engagement i regeringens udviklingspolitiske mærkesager.

Derfor ophører Udenrigsministeriets Oplysningspulje og Danidas Rejsestipendier i deres nuværende form fra 2021. Det betyder, at der ikke kommer flere ansøgningsrunder inden for de nuværende rammer for Oplysningspuljen og Rejsestipendieordningen.

Når det er fastlagt, hvordan eventuelt nye muligheder for at søge om tilskud vil blive tilrettelagt, vil de nye retningslinjer blive publiceret her på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Udenrigsministeriets Kontor for Humanitære indsatser, Civilsamfund og Engagement: [email protected]