Gå til indhold

Etiopien: Hjælp til voldsramte kvinder og piger

Kønsbaseret vold er et stort problem i Etiopien. For at hjælpe voldsramte kvinder og piger har Danmark og UN Women etableret Etiopiens største kvindekrisecenter.

 

På en støvet forstadsgade, bag høje mure og pigtråd ligger to huse, som ligner utallige andre boliger i den etiopiske by Adama. Det specielle ved denne adresse er dog, at der bag murene gemmer sig et trygt hjem for kvinder og piger, der har været udsat for vold og seksuelle overgreb.

Danmark har i flere år samarbejdet med UN Women om at forbedre vilkårene for voldsramte kvinder og piger, primært mellem 15-49 år, blandt andet ved at støtte kvindekrisecenteret i Adama. 


Kvinder og piger hjælpes på fode igen
Ifølge tal fra UN Women, har knap 25 procent af alle etiopiske kvinder været udsat for fysisk vold, mens 1 ud af 10 etiopiske kvinder har været offer for voldtægt.

Siden etableringen i 2015, har kvindekrisecentret i Adama hjulpet 680 kvinder, piger og deres børn med at komme videre efter en voldspræget fortid. Kvinderne og pigerne får kost og logi, læge- og psykolog-hjælp, men også uddannelse, jobtræning, retshjælp og lektioner i selvforsvar. Målet er at hjælpe kvin-derne til at klare sig på egen hånd på den anden side af krisecentrets mure.


Plads til håb og drømme
Eliana på 14 år er blot én af de mange piger og kvinder, der har fået hjælp på kvindekrisecentret. Da Elianas far dræbte hendes mor, stod hun og hendes søskende pludselig i en skrøbelig situation.

”Min far dræbte min mor fordi hun opdagede, at han misbrugte mig seksuelt. Efter det havde vi ingen til at passe på os, for vores mor var død og vores far kom i fængsel,” forklarer Eliana.

Kvindekrisecentret hjælper ikke kun de voldsramte kvinder og piger med at komme ud af deres svære situation, men bistår dem også i at opbygge deres selvværd og håb om en bedre fremtid.

”Jeg troede aldrig, at jeg skulle få et hjem som dette. Det har ikke været nemt for mig, men efter at jeg ankom til krisecentret, har jeg fået håbet tilbage. Jeg ved nu, at selvom man falder, kan man rejse sig igen,” forklarer Eliana.

Tiden i kvindekrisecentret har givet Eliana nyt livsmod, og i dag tror hun på en bedre fremtid for sig selv og sine søskende.

”Jeg vil være et godt forbillede. Det skal jeg være for min søster og bror, men også for de andre børn og unge piger på krisecentret. Jeg drømmer om at blive læge, for jeg vil gerne hjælpe folk. Især kvinder og piger, der har gået igennem de samme ting som mig,” siger Eliana.


Bedre efterforskning af voldssager
Siden 2015 har kvindekrisecentret i Adama trænet politiet i at håndtere vold mod kvinder og piger. 764 politibetjente og 1115 politistuderende er blevet uddannet til bedre at håndtere sager om kønsbaseret vold og til at tilbyde rådgivning til voldsramte piger og kvinder, deres pårørende og lokalsamfund.

”Vi ser en stor forandring i lokalsamfundet. Når befolkningen er velinformeret, kan de ændre samfundet. De har ingen interesse i at have et samfund med en masse kriminalitet, men tidligere har de ikke vidst, hvordan de skulle reagere på volden. Nu får vi mere hjælp fra befolkningen og det er dét, samfundet skal bygges på,” forklarer vicepolitiinspektør Sintayhew Botela, der leder den lokale politiafdeling for beskyt-telse af voldsramte kvinder og piger.

Samarbejdet med de lokale politimyndigheder har gjort politiet bedre til at efterforske voldssager, mens kvinderne og pigerne takket være coaching på krisecenteret nu optræder mere selvsikkert under retssa-ger mod deres voldsmænd.


*Eliana er ikke pigens rigtige navn.