Gå til indhold

Vurdering af multilateral bistand

Den løbende monitering af den multilaterale bistand er i høj grad baseret direkte på organisationernes egen rapportering om mål- og resultatopfyldelse. Som supplement hertil arbejdes der i samarbejde med andre donorer på at gennemføre vurderinger af kvaliteten af organisationernes effektivitet og udviklingsresultater.

I 2002 var Danmark var med til at etablere MOPAN (Multilateral Organisations Performance Assessment Network) der er et uformelt netværk af lande med en fælles interesse i at vurdere multilaterale organisationers effektivitet. I dag har MOPAN 22 medlemslande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Japan, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Qatar, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tyskland, og USA samt New Zealand og Tyrkiet som er observatører.

MOPAN er over de seneste 20 år vokset fra et lille medlemsdrevet interessefællesskab til i dag at have et professionelt sekretariat som med hjælp fra en række internationale rådgivningsfirmaer årligt gennemfører 6-8 vurderinger og analyser, på vegne af medlemslandene. De multilaterale organisationer der vurderes er alle modtagere af betydelige økonomiske bidrag fra medlemslandene. Indtil nu er det blevet til over 70 vurderinger, hvor mange af organisationerne er vurderet mere end en gang. MOPAN sekretariat er placeret i tilknytning til OECD’s Udviklingskomité, DAC, i Paris.

Vurderingerne fokuserer på organisationernes effektivitet og udviklingsresultater. Vurderingerne er baseret på en række nøgleindikatorer, som løbende justeres mhp. at sikre at de er så relevante som muligt for de organisationer der vurderes. I den forbindelse er det erkendt at der er behov for at differencer mellem de forskellige typer af multilaterale organisation der vurderes. Det betyder at vurderingerne bliver mere relevante og dermed forbedre brugbarheden både i den organisation der vurderes om hos medlemslandene ift. den løbende dialog der er med organisationen. Vurderingerne omfatter i det væsentligste FN-fonde og programmer (UNAIDS, UNDP, UNEP, UNFPA, UNICEF, UN WOMEN), specialiserede FN organisationer (FAO, ILO, OHCHR, UNESCO, WHO, UNOPS), humanitær FN-organisationer (IOM, UNHCR, UNOCHA, UNRWA, WFP), udviklingsbanker og internationale finansielle institutioner (IFIs) (AfDB, AIIB, AsDB, EBRD, IADB, IFAD, IFC, IMF, WB) og globale fonde (CGIAR, GAVI, GCF, GEF, GPE, Global Fund).

Et væsentlig aktiv ved medlemskabet af MOPAN er at det reducerer behovet for at Danmark og andre medlemslande har behov for på egen hånd at gennemføre vurderinger og analyser af de multilaterale organisationer. Dermed er der opnået betydelige både ressource- og tidsmæssige besparelser for medlemslandene. Måske endnu vigtigere kan de multilaterale organisationer i stor udstrækning nøjes med at forholde sig til én gennemgang af deres arbejde og virke frem for at skulle forholde sig til 22 individuelle review/evalueringsmissioner. Derudover er der formentlig også et antal donorlande, der ikke er medlem af MOPAN som gør brug af MOPAN-vurderingerne i og med at vurderingerne er offentlig tilgængelige.

For yderligere information om MOPAN samt adgang til vurderingsrapporterne klik her.