Gå til indhold

Forskningsinstitutioner og tænketanke

Udenrigsministeriet samarbejder med forskningsinstitutioner og tænketanke i Danmark samt i prioritetslande og i vækst- og transitionslande. Formålet med samarbejdet er for det første at opbygge forskningskapacitet i udviklingslandene og for det andet at skabe ny viden, som kan være med til at afhjælpe udviklingsproblemer.

Den danske støtte til udviklingsforskning sker gennem en række modaliteter.

Gennem de såkaldte FFU-projekter støtter udenrigsministeriet forskningsprojekter, der bygger på et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningsinstitutioner i partnerlande. FFU-projekter kan dels være drevet af danske forskningsinstitutioner (nord-drevet) og dels af forskningsinstitutioner i udvalgte partnerlande, pt. Ghana og Tanzania (syd-drevet). Siden 2017 har et andet vindue bidraget til forskning i tilknytning til det strategiske sektor samarbejde (SSC) i udvalgte vækst- og transitionslande. Alle forslag til projekter vurderes i konkurrence af det Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU), der indstiller udvalgte projekter til finansiering. FFU-projekter har typisk en varighed på fem år og et budget på op til 12 mio.kr.

Gennem Building Stronger Universities (BSU) programmet støtter udenrigsministeriet opbygning af langvarige og strategiske partnerskaber mellem universiteter i Danmark og i forskningsmiljøer i udvalgte lande. Programmet styrker universiteterne med kapacitet til at foretage forskning af høj kvalitet. Aktiviteterne omfatter bl.a. støtte til udvikling af forskningspolitik og-strategier, ph.d.-skoler, udvikling af forskningskoncepter, forbedring af kvalitetssikring af forskning, forbedring af biblioteker og systematisering og opgradering af videnskabelige publikationer. Pt. deltager seks universiteter i Ghana, Tanzania og Uganda i programmet sammen med de danske universiteter.

Du kan læse mere om FFU-projekter og BSU-programmet på: Danida Research Portal      

Kontakt

Cecilia Theresa Trischler Gregersen

Specialkonsulent

Evaluering, Læring og Kvalitet

Tlf. 33 92 04 13

[email protected]