Gå til indhold

Forskningsinstitutioner og tænketanke

Udenrigsministeriet samarbejder med forskningsinstitutioner og tænketanke i Danmark og i prioritetslande samt i vækst- og transitionslande. Formålet med samarbejdet er for det første at opbygge forskningskapacitet i udviklingslandene og for det andet at skabe ny viden, som kan være med til at afhjælpe udviklingsproblemer.

Den danske støtte til udviklingsforskning sker gennem en række modaliteter.

Gennem de såkaldte FFU-projekter støtter Udenrigsministeriet forskningsprojekter, der bygger på et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningsinstitutioner i partnerlande. FFU-projekterne er drevet af danske forskningsinstitutioner. Siden 2017 har der været mulighed for at støtte forskningsprojekter i tilknytning til det strategiske sektor samarbejde (SSC) i udvalgte vækst- og transitionslande. FFU-opslag annonceres af Danida Fellowship Centre. Alle forslag til projekter vurderes i konkurrence af det Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU), der indstiller de udvalgte projekter til finansiering. FFU-projekterne har typisk en varighed på fem år og et budget på op til 10 mio.kr.

Gennem Building Stronger Universities (BSU) programmet støtter Udenrigsministeriet opbygning af langvarige og strategiske partnerskaber mellem universiteter i Danmark og i forskningsmiljøer i udvalgte lande. Programmet styrker universiteterne med kapacitet til at foretage forskning af høj kvalitet. Aktiviteterne omfatter bl.a. støtte til udvikling af forskningspolitik og -strategier, ph.d.-skoler, udvikling af forskningskoncepter, forbedring af kvalitetssikring af forskning, forbedring af biblioteker og systematisering og opgradering af videnskabelige publikationer. Partner-universiteterne i fase 4 af programmet er Gulu Universitet i Uganda, State University of Zanzibar i Tanzania, og University of Hargeisa i Somaliland.

Udenrigsministeriet støtter forskning i fødevarer og landbrug, ernæring og sundhed, fiskeri, vand, jord og naturlige økosystemer ved at yde kernestøtte til CGIAR-forskningspartnerskabet (2023-2025). Formålet med dansk støtte til CGIAR-forskning er at fremme og muliggøre en omstilling af grønne fødevaresystemer i en kontekst af klimaforandringer. Støtten til forskning gennem CGIAR er af stor betydning for at generere ny viden og søge innovative løsninger til bæredygtig transformation af fødevaresystemer i det globale syd.

 

Du kan læse mere om FFU-projekter og BSU-programmet på: Danida Research Portal     

Kontakt

Cecilia Theresa Trischler Gregersen

Specialkonsulent

Evaluering, Læring og Kvalitet

Tlf. 33 92 04 13

[email protected]