Gå til indhold

OECD/DAC

OECDs udviklingskomité, Development Assistance Committee(DAC), blev en del af OECD i 1961. Det er et unikt forum, hvor donorlandenes regeringer og multilaterale organisationer som Verdensbanken og FN samles for at hjælpe udviklingslandene med at reducere fattigdom og opnå Millenium Development Goals.

Development Assistance Committe (DAC) tæller i dag ”kun” 29 af OECD's 34 medlemmer, da man skal være et donorland for at være medlem. Herudover deltager Verdensbanken, den Internationale Valutafond samt FN’s udviklingsprogram (UNDP) som observatører – dvs. at de deltager i arbejdsprocessen, men ikke i selve beslutningsprocessen. DAC søger desuden i stigende grad at engagere en forskelligartet og voksende række af udviklingsaktører – både ved at invitere partnerlande og NGO’er til at deltage i en række møder, arbejdsgrupper (særligt arbejdsgruppen for Bistandseffektivitet) og events, og ved at søge øget dialog og samarbejde med nye donorlande som Kina, Indien og Brasilien.

Traditionelle kerneaktiviteter i DAC er statistik, ”standard setting” og identificering af ”good practices”. Et vigtigt, og centralt redskab er i den forbindelse, som i resten af OECD, de såkaldte ”peer reviews” mellem DAC medlemmer. Hvad angår statistik, spiller DAC en særlig central international rolle. Det er DAC, der sætter den internationale standard for at definere og registrere offentlig udviklingsbistand, ODA, og det er den eneste troværdige kilde til internationalt sammenlignelige data om OECD-landenes bistand. Bistandseffektivitet – som både omhandler kvalitet og kvantitet – er et stort tema.

Arbejdet med bistandseffektivitet resulterede i 2005 i den banebrydende Paris deklaration om bistandseffektivitet og i vedtagelsen af ”Accra Agenda for Action” i 2008. I 2011 blev dette arbejde fulgt op med højniveaumødet om bistandseffektivitet i Busan, hvilket resulterede i Det Globale Partnerskab for Effektivt Udviklingssamarbejde, der støtter stater, virksomheder og organisationer med at arbejde bedre sammen om at udrydde fattigdom. Læs mere om Det Globale Partnerskab i linket nedenfor.

DAC’s væsentlige rolle for den internationale udviklingsdagsorden illustreres af, at DAC’s strategi for det 21. århundrede udgjorde et vigtigt bidrag til etableringen af Millennium Development Goals.

DAC har i foråret 2009 sat fornyet gang i strategiudviklingen gennem arbejdet i en højniveau refleksionsgruppe, der har analyseret de udviklingspolitiske udfordringer frem mod 2020 og DAC’s rolle heri.