Gå til indhold

Internationale organisationer

Globale og grænseoverskridende udfordringer løses bedst i et stærkt internationalt samarbejde. Derfor er Danmark en aktiv og målrettet partner i blandt andet FN og EU.
Afghanske kvinder modtager fødevarehjælp fra FN's World Food Programme (WFP). Danmark er en engageret deltager i FN's arbejde. Foto: UN Photo/UNAMA

Klimaforandringer, hastig befolkningstilvækst, voldelige konflikter og pres på menneskerettighederne er bare nogle af de talrige grænseoverskridende udfordringer som bedst løses i fællesskab. Derfor spiller Danmark en aktiv rolle i det internationale samarbejde om udviklingsbistanden.

Multilaterale organisationer såsom FN og Verdensbanken har stor kapacitet og er talstærkt til stede i de lande, hvor konsekvenserne af de globale udfordringer viser sig stærkest. Støtte gennem de multilaterale organisationer giver et lille land som Danmark større indflydelse i lande, hvor vi kun i begrænset omfang er repræsenteret. Gennem en selvstændig dansk indgang til de multilaterale organisationer kan vi påvirke internationale indsatser og initiativer, som vi finder vigtige.

Det multilaterale samarbejde giver mulighed for dialog – også med partnere, som vi er uenige med. Internationale organisationer som FN og Verdensbanken nyder ofte stor legitimitet i mange udviklingslande gennem deres universelle medlemskab og mandat. Denne legitimitet er helt afgørende for et lokalt ejerskab og tilslutning til de normer, værdier og rammer, der er rygraden i det internationale samarbejde. Selvom Danmark er et lille land, er vi en relativt stor donor i mange internationale organisationer. Gennem prioritering og investering i et velfungerende multilateralt samarbejde sikrer vi dansk indflydelse på det internationale udviklingsområde.

Samarbejde der skaber resultater

Det multilaterale samarbejde skal levere resultater, der når længere end blot hensigtserklæringer. Helt konkret støtter Danmark de internationale organisationers arbejde med kernebidrag og øremærkede bidrag. Kernebidrag er midler organisationen kan bruge til at udføre sine nøgleaktiviteter og opfylde sine strategiske mål, mens øremærkede bidrag er midler, der går til på forhånd bestemte fokusområder, f.eks. i et specifikt land eller til et specifikt formål.

Et af de vigtigste ledelses- og styringsinstrumenter for dansk multilateral bistand er organisationsstrategierne, som Danmark udarbejder for de største multilaterale partnere. Organisationsstrategierne fastlægger strategiske målsætninger og afspejler Danmarks prioriteter for bistanden – såvel tematisk, som i den specifikke organisation. De strategiske mål og indsatsområder fastlægges med udgangspunkt i organisationernes mandat og egne strategier for en 4-5-årig periode.  Organisationsstrategierne danner grundlag for den løbende dialog med organisationerne og for evalueringen af deres resultater. Organisationsstrategierne kan findes her på siden.

Multilateralt Samarbejde (MUS)

Tlf. 33 92 09 09

[email protected]