Gå til indhold

Prioritetsplaner

Regeringen fremlægger hvert år, sammen med finanslovsforslaget, publikationen ”Regeringens udviklingspolitiske prioriteter”.

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter samt finanslovsforslaget for udviklingsbistanden 2023 er udarbejdet med afsæt i BNI-skøn for 2023 fra Økonomisk Redegørelse af maj 2022. Baseret på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse af maj 2022 udgør udviklingsbistanden 0,7 pct. af BNI svarende til 19.382,8 mio. kr. Til det beløb skal lægges en efterregulering på 1.274,6 mio. kr. fra 2021, hvilket medfører en tilsvarende opjustering af den samlede udviklingsbistand afsat på finanslovsforslaget for 2023 til i alt 20.657,4 mio. kr. Til sammenligning var der på Finansloven for 2022 afsat 17.729,3 mio. kr. til udviklingsbistand. Dermed er der en stigning i den samlede bistand på 2.928,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.

I forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse af august 2022 vil der fremkomme et opdateret skøn for BNI i 2023, hvilket indarbejdes i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til finanslovsforslaget.

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2023.