Gå til indhold

Prioritetsplaner

Regeringen fremlægger hvert år, sammen med finanslovsforslaget, publikationen ”Regeringens udviklingspolitiske prioriteter”.

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter samt finanslovsforslaget for udviklingsbistanden 2022 er udarbejdet med afsæt i BNI-skøn for 2022 fra Økonomisk Redegørelse af maj 2021. Baseret på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse af maj 2021 udgør udviklingsbistanden 0,7 pct. af BNI svarende til 17.975,9 mio. kr. Hertil kommer i 2022 en efterregulering for udviklingsbistanden i 2020 på -529,4 mio. kr., hvilket medfører en tilsvarende nedjustering af den samlede udviklingsbistand afsat på finanslovforslaget for 2022 til i alt 17.446,5 mio. kr. Det er en stigning på 234,5 mio. kr. i forhold til den samlede udviklingsbistand i 2021. Efterreguleringen følger fast praksis og skal understøtte, at udviklingsbistanden over en rullende treårig periode udgør 0,7 pct. af BNI.

I forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse af august 2021 vil der fremkomme et opdateret skøn for BNI i 2022, hvilket indarbejdes i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til finanslovsforslaget.

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2022.