Skip to content

Evaluering af Danidas Oplysningsbevilling 2012-2016

Udenrigsministeriet afsætter hvert år midler til oplysning om forholdene i udviklingslandene og om den danske deltagelse i udviklingssamarbejdet. Midlerne anvendes til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling, Danidas rejsestipendieordning samt Danidas egen oplysningsvirksomhed.

Oplysningsbevillingen står for 35–40 pct. af de samlede midler til oplysningsaktiviteter, og midlerne under Oplysningsbevillingen bevilliges af et eksternt Oplysningsudvalg i tre årlige ansøgningsrunder. Bevillingen har de seneste to år været på 20 millioner kroner.

Evalueringen af Oplysningsbevillingens aktiviteter i tidsrummet 2012-2016 viser, at Oplysningsbevillingen bidrager med kvalitetsproduktioner på afgrænsede indsatsområder og bidrager dermed til øget forståelse for udviklingslandenes udfordringer. Evalueringen finder dog også, at mange af de støttede oplysningsaktiviteter har begrænset rækkevidde og ikke formår at komme ud til en bredere målgruppe, hvorfor det anbefales, at markedsføringen styrkes. Evalueringen konkluderer desuden, at det administrative set-up for Oplysningsbevillingen er effektivt, men anbefaler at retningslinjerne ajourføres for bedre at afspejle den universelle tilgang til de globale bæredygtighedsmål og for at fremme involverende partnerskabskommunikation og personligt vedkommende formidling.

Evalueringen er udført af Verner Kristiansen ApS.

Evalueringen er udkommet på dansk.

 

Download annekser (PDF):

 

PublisherEvalueringskontoret, Udenrigsministeriet/Danida
AuthorVerner Kristiansen ApS
Published15.03.2017
Pages45
ISBN978-87-7087-997-2