Gå til indhold

Åbenhedsordning

Udenrigsministeriet er – i lighed med andre ministerier – forpligtiget til at offentliggøre en række bagudrettede oplysninger vedr. ministrenes månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelsen af officielle repræsentative opgaver samt en vis fremadrettet information om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.
Offentliggørelsen sker som led i en politisk aftale om en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter, jf. Vejledning om en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter
 
Oplysningerne offentliggøres på hjemmesiden www.åbenhedsordning.dk.