Gå til indhold

Danmark går forrest i kampen om at nå verdensmålene

Bragt i Information 23.08.23
Af Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik

I Information den 9. august udtrykte flere danske ungdomsdelegater til FN bekymring for, at danske politikere har nedprioriteret verdensmålene, og at Danmark ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at løfte arbejdet med at nå verdensmålene.

Lad mig starte med at sige tak. Det er et kæmpe privilegium at have politisk aktive unge, der engagerer sig så passioneret i debatten om verdensmålene.

Jeg havde dog noget vanskeligt ved at genkende det billede, indlægget maler af Danmarks indsats: At danske politikere har glemt verdensmålene og ikke prioriterer dem.

Danmark har nemlig i mange år både ligget i front med vores eget arbejde med verdensmålene og spillet en helt central rolle i at skubbe på det internationale arbejde med at realisere dem.

Siden man begyndte at måle på det i 2015, har Danmark konsekvent ligget i top 5 i målingerne over, hvilke lande der er nået længst med arbejdet med verdensmålene. Det er kun meget få lande, som ligger på samme niveau som os. Det må selvfølgelig ikke blive en sovepude, og til næste år skal vi i regeringen udarbejde en ny national handlingsplan for arbejdet med verdensmålene.

Samtidig er Danmark en stærk spiller i det internationale arbejde med at nå verdensmålene. Verdensmålene har siden 2015 sat rammerne for hele det danske udviklingsengagement og de mange resultater, vi har leveret – ikke mindst i Afrika. I Etiopien, som jeg besøgte i januar, støtter Danmark eksempelvis landets sociale sikkerhedsnet, hvilket har hjulpet med at løfte op mod 8 mio. mennesker ud af ekstrem fattigdom og fødevareusikkerhed.

 

Det skal gå hurtigere

Men det er rigtigt, at det går for langsomt med at realisere verdensmålene globalt. Desværre har globale kriser som Covid-pandemien og Ruslands angrebskrig skubbet os i den forkerte retning på en række punkter. Både ekstrem fattigdom og antallet af mennesker, der sulter, er steget de seneste år. Det gør det kun endnu vigtigere, at vi skubber yderligere på de internationale indsatser for at indfri verdensmålene.

Derfor prioriterer Danmark også det kommende topmøde om verdensmålene i New York til september højt. Vi vil benytte anledningen til at presse på for at hæve ambitionsniveauet og skabe fornyet politisk momentum, ikke mindst på det grønne område og i forhold til internationalt at samtænke klima og udvikling. Danmark yder også finansiel støtte til topmødets gennemførelse med fokus på at sikre og øge deltagelse fra civilsamfundet og unge fra det globale syd.

 

Danmark viser vejen

En af de største udfordringer i at sikre global fremdrift med verdensmålene er at skaffe den nødvendige finansiering. Det kommer simpelthen ikke til at være muligt at realisere verdensmålene udelukkende ved hjælp af udviklingsbistand. Og det har heller aldrig været intentionen med så ambitiøs en plan som verdensmålene. Der skal yderligere finansiering til.

Danmark har i den sammenhæng vist vejen for, hvordan man kan sikre øget og innovativ finansiering fra både offentlige og private parter. Det skal bl.a. ske gennem udviklingsgarantier, som kan være med til at mobilisere yderligere private investeringer til grøn energi og klimatilpasning.

Danmark arbejder også hårdt på at skabe ambitiøse reformer af udviklingsbankerne, så de kan blive den centrale, globale motor i finansieringen af arbejdet med verdensmålene.

Verdensmålene er en integreret del af mit daglige arbejde som minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, og jeg helt enig i, at arbejdet går for langsomt på globalt niveau. Men vi kan godt være stolte af det bidrag, vi yder som et lille land med høje ambitioner. Danmark går forrest i arbejdet med at få sat de nødvendige diskussioner på dagsordenen internationalt.

Jeg er glad for, at der sættes fokus på verdensmålene. Det kan der kun være for lidt af. Og så er det grundlæggende positivt, at vi har en ungdom, der er utålmodig på hele verdens vegne, og som ønsker, at det globale arbejde med verdensmålene går endnu hurtigere. Den dagsorden støtter jeg til fulde, og vi vil fra danske side gøre, hvad vi kan for at sætte endnu mere skub på udviklingen.