Gå til indhold

Mykolaiv skal genopbygges af partnerskaber 

Bragt i Jyllands-Posten 16.03.23 

Af Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Lars Fruergaard Jørgensen, adm. dir. i Novo Nordisk A/S og Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp

 

 

Genopbygningen i Ukraine er en historisk stor opgave, der kun kan løftes, hvis vi er mange til at bære. Siden starten af krigen i Ukraine, har Danmark arbejdet for at støtte Ukraines modstandsdygtighed og genopbygning. Vi gør det ikke alene. Sammen med andre lande, EU, FN og andre internationale partnere og i samarbejde med lokale aktører arbejder vi for at støtte Ukraine i en meget hård tid.

Det er en vigtig pointe, at vi ikke genopbygger Ukraine alene. Det er kun igennem partnerskaber, at vi kan få de rette kompetencer og ressourcer i spil og genopbygge Ukraine bedre og grønnere. Danmarks civile støtte til Ukraine ville ikke have været den samme succes, hvis det ikke havde været for samarbejdet mellem de nationale, internationale, ikke-statslige og private aktører.


Danmark har siden krigens start bidraget med 1,1 mia. kr. til civile, humanitære indsatser og genopbygning.
Danmark har taget et særligt ansvar for byen og regionen Mykolaiv. Med Statsministeren i spidsen besøgte danske regeringsrepræsentanter i starten af året byen, og så hvordan meget af den kritiske infrastruktur er blevet bombet og ødelagt. Billedet er det samme i mange andre områder i Ukraine.

Mykolaiv er fyldt med murbrokker, og selv administrationsbygningen ligger i ruiner. Den danske støtte har bl.a. leveret 32.000 spånplader til at dække huller i huse uden vinduer og repareret vandrør til levering af drikkevand. Udenrigsministeriet har gennemført begge indsatser i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, som
har været til stede i Ukraine siden 2014 og har stærke partnerskaber med lokale civilsamfundsorganisationer.

Dansk støtte har også leveret strøm til varme, lys og elektricitet gennem et samarbejde med FN. Danske virksomheder er med til at løfte indsatsen.
Novo Nordisk har siden krigens begyndelse løbende doneret livsnødvendig medicin til humanitære organisationer i Ukraine og til det ukrainske sundhedsministerium. I samarbejde med Udenrigsministeriet har Novo Nordisk støttet Dansk Flygtningehjælps indsats for at genopbygge den kritiske infrastruktur i Mykolaiv. I samarbejde med FN arbejdes der også på at levere kritisk medicinsk udstyr til de regionale sundhedsmyndigheder. Desuden har Novo Nordisk sendt generatorer til det ukrainske sundhedsministerium for at sikre strøm på operationsstuer og til klinikker, der udsættes for hyppige strømafbrydelser.

Der er ingen af de indsatser, der ville være klaret uden et bredt samarbejde. Når vi arbejder sammen, får vi blandet de nødvendige netværk, kompetencer og ressourcer, der skal til for, at projekterne lykkes. Det er det tillidsfulde partnerskab mellem os alle, der er altafgørende for, at den danske støtte til Ukraine er nået frem, hvor den er behøvet mest.

Når omstændighederne i Ukraine gør det muligt, så vil en mere langsigtet genopbygning begynde. Her er det vigtigt, at vi koordinerer den internationale støtte til Ukraine og bringer de danske kompetencer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer i spil på både kort og lang sigt.

Sidste år nedsatte den daværende regering et erhvervspartnerskab for sammen med de store danske erhvervsorganisationer at undersøge, hvordan Danmark kan bruge alt det, vi er bedst til i vores støtte til Ukraines genopbygning Vi fortsætter nu det tætte samarbejde. Som konsekvenserne af krigen udvikler sig, er vores inddragelse af alle danske kompetencer kun blevet vigtigere.

Det er svært og risikofyldt at hjælpe i et land, hvor der er krig. Indsatsen er langvarig og krævende og kan kun løftes i samarbejde mellem alle gode kræfter. Derfor skal vi have endnu flere aktører, redskaber og viden i spil, og sikre at danske indsatser understøtter lokale aktørers helt centrale rolle. Den gensidige tillid blandt de danske aktører samt dansk tilstedeværelse og relationer til lokale aktører er unik, og vi forstår vigtigheden af den opgave, vi står overfor. Det skal komme Ukraine til gavn. Der er ikke mange lande i verden, som kan det, danske virksomheder og civilsamfund kan tilsammen. Vi skal derfor bidrage sammen til at genopbygge Ukraine bedre og mere bæredygtigt med danske løsninger.