Gå til indhold

Vi skal beskytte pigers ret til skole og uddannelse

Bragt i Kristeligt Dagblad 25.01.23.

Af Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Danmark

Yasmine Sherif, direktør Education Cannot Wait

Netsanet Belay, Vicepræsident LEGO-fonden

Dorte Petersen, CEO PlanBørnefonden

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær Red Barnet

Alle børn har ret til at gå i skole og lære at læse, skrive og regne. I dag på FN’s uddannelsesdag kan vi dog konstatere, at alt for mange børn i fattige og sårbare lande ikke har adgang til skole og uddannelse.

FN’s globale fond for uddannelse i kriser Education Cannot Wait vurderer, at 222 millioner kriseramte drenge og pigers læring er truet. Det er mange – alt for mange – og næsten tre gange så mange som i 2016.

Årsagerne varierer naturligvis fra land til land. I Sydsudan har enorme oversvømmelser ødelagt skoler og vigtig infrastruktur. Ved Afrikas Horn betyder ekstrem tørke og sult, at mange drenge og piger ikke kommer i skole, men må bidrage til familiens økonomi og husholdning i stedet. Og i Ukraine er vi lige nu vidne til en brutal krig, som har ført til, at halvdelen af skolerne fortsat er lukket på grund af angreb og manglende sikkerhed, mens næsten 3000 skoler er blevet bombet eller beskudt.

Barriererne for uddannelse kan også være politiske. Det ser vi blandt andet i Afghanistan, hvor pigers og unge kvinders ret til at gå i skole og uddanne sig gradvist indskrænkes af Taliban. Det er noget, vi alle fordømmer på det kraftigste.

Det er dog ikke kun i Afghanistan, at pigers uddannelse er under pres. Det blev endnu engang bekræftet på den konference, som Udenrigsministeriet, PlanBørnefonden, LEGO Fonden, Red Barnet og Education Cannot Wait var værter for den 20. januar i København. Her blev det igen slået fast, at verden står midt i en global læringskrise, hvor særligt piger og unge kvinder taber. Næsten 1 ud af 3 unge piger fra de fattigste husstande i 2020 har aldrig sat deres ben i et klasseværelse. Undersøgelser viser desuden, at det særligt er i tiden efter grundskolen, at der sker et markant fald i antallet af kvindelige studerende. Dette er ikke blot problematisk for kvinderne, men også for de samfund, som kvinderne indgår iFor hvert år en pige går i skole, stiger hendes indkomst med 12 procent, og for hver dollar, som investeres i pigers rettigheder og uddannelse, forventes et afkast på 2,8 dollar.

Danmark og resten af Norden har historisk prioriteret pigers rettigheder og uddannelse ude i verden, så flere børn, og ikke mindst pigerne, kan få lov at gå i skole. Det er afgørende for at give dem de færdigheder og den styrke, der skal til for, at de kan skabe sig en fremtid med arbejde og økonomisk selvstændighed. Derfor er det netop også én prioritet i den danske udviklingspolitiske strategi, at Danmark vil ”arbejde for at sikre kvalitetsuddannelse for børn og unge i humanitære- og udviklingsindsatser” med fokus på ligestilling og uddannelse, så drenge og piger kan vokse op som ligeværdige borgere.

Hvis vi skal i mål, er det afgørende at skabe stærke partnerskaber mellem staten, private fonde og civilsamfundet. Danmark bidrager med udviklingsbistand, men vi kan hjælpe flere, når vi samarbejder bredt. Også private aktører er vigtige i kraft af både deres ressourcer, teknologi og viden, der kan bidrage til det innovative udviklingsarbejde. Via partnerskaber kan vi hjælpe bedre med uddannelse til børn og unge i kriser både langsigtet, og når krisen opstår. I Danmark er vi allerede godt på vej med stærke partnerskaber og alliancer inden for uddannelse mellem Udenrigsministeriet, Red Barnet, PlanBørnefonden og LEGO Fonden. Samtidig støtter Danmark vigtige FN-organisationer og internationale initiativer som Education Cannot Wait og Global Partnership for Education. I de kommende år skal vi blive endnu bedre til at lære af hinanden, videreudvikle partnerskaberne og styrke kvaliteten af de uddannelsesindsatser, vi ved virker, så flere børn får gavn af indsatsen.

En vigtig nøgle til udvikling og bæredygtige samfund er, at alle har adgang til uddannelse – også i krisesituationer, som børn og unge desværre kan vokse op i i årtier. Alle børn har ret til lige adgang til uddannelse og læring – uanset hvor de bor, og hvilket køn de har. Som den afghanske ligestillings- og uddannelsesforkæmper, Somaya Faruqi, udtalte på konferencen: ”Pigers uddannelse er et fælles ansvar, og det er nøglen til en bedre fremtid, at alle børn får ret til uddannelse”. Det er vi helt enige i.

For os er der ingen tvivl: Kun ved at forbedre og beskytte pigers ret til at gå i skole og uddanne sig, kan vi skabe håb om, at alle piger får mulighed for at skabe et godt liv, hvor de ikke kun kan forsørge sig selv og deres familier, men også bidrage til det omkringliggende samfunds generelle udvikling, vækst og demokratiske forandring.