Gå til indhold

Danske virksomheder skal mødes med red carpet - ikke af red tape

Bragt i Børsen 17.03.23

Af Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister (M) og Kaare Dybvad Bek, udlændinge- og integrationsminister (S)

Det er vigtigt for regeringen, at danske virksomheder klarer sig godt i Danmark og ude i verden. Vores velfærd er afhængig af deres succes. Derfor er det frustrerende – som bl.a. Børsen har kunnet berette – at danske virksomheder oplever for stort besvær med at få deres ansatte i udlandet til Danmark, selvom der kun er tale om korte ophold. Virksomheder med datterselskaber i udlandet har udfordringer med at få medarbejdere til Danmark, selv når de skal deltage i almindelige koncernmøder, ligesom der berettes om lange sagsbehandlingstider for udstedelse af forretningsvisum og for sparsom vejledning i forhold til, hvornår der er krav om arbejdstilladelse.

Det er ikke godt nok. Det skal vi gøre bedre.

Selvfølgelig skal vi have styr på, hvem der kommer til Danmark under hvilke betingelser. Det tror vi ikke, at der er nogen, der er uenige i. Men det skal naturligvis ikke ramme de mange lovlydige virksomheder, som hver dag arbejder for at gøre sig gældende i den globale konkurrence og eksempelvis bidrager til den grønne omstilling med efterspurgt ekspertise. Som det er tilfældet i Indien, der er verdens fjerdestørste udleder af drivhusgasser, hvor danske virksomheder kan spille en afgørende rolle i landets grønne omstilling og dermed i kampen imod klimaforandringer.

Vi tager kritikken alvorligt. Det er ikke en holdbar situation.

Vi vil ændre på kravene på, hvornår en udlænding skal have en særskilt tilladelse for at arbejde i Danmark. Vi ønsker, at danske virksomheders ansatte i eksempelvis Indien, Thailand eller Tyrkiet hurtigt og nemt kan opnå forretningsvisum. Og at de med dette visum i hånden kan rejse til Danmark for at facilitere workshops, mødes med danske kollegaer, mulige kunder og andre forretningsforbindelser, uden at de samtidig skal have en arbejdstilladelse. Denne ændring sender vi i høring i løbet af april.

Vi vil samtidig sikre, at der er de nødvendige sagsbehandlerhænder til at sikre hurtig ekspedition af visumsager. Der er nu igen åbnet op for indgåelsen af nye Red Carpet-aftaler på de danske repræsentationer. Og der er sendt ekstra sagsbehandlerkraft til ambassaderne i New Delhi og Ankara, hvor der er ekstra lange køer for visumansøgere. Vi skal sikre, at danske virksomheder kan få medarbejdere og samarbejdspartnere til Danmark hurtigere og nemmere. Vigtige ordrer kan afhænge af en hurtig visumsagsbehandling.

Vi vil parallelt med ovennævnte tiltag sikre, at der hos myndighederne er ekstra fokus på at vejlede virksomhederne bedre. Når der er behov for en arbejdstilladelse – og det vil der også fremadrettet være i mange tilfælde – er det vigtigt, at den enkelte ansøger og virksomhed bliver guidet til at søge om det fra starten. Virksomheder skal ikke spilde tid på at søge i den forkerte kø fra starten. Dét vil vi hjælpe dem med.

Vi er optaget af at sikre så gode rammevilkår for de danske virksomheder som muligt. Vi er helt bevidste om, at vores velfærd er afhængig af, at danske virksomheder kan arbejde godt og effektivt på tværs af grænser. Der kan også blive behov for yderligere politiske initiativer, og vi fortsætter derfor dialogen med arbejdsmarkedets parter. Til gavn for danske virksomheder og til gavn for Danmark.