Gå til indhold

Havvind er nøglen til et uafhængigt Europa

Bragt i Jyllands Posten d. 20.03.23

Af Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister (M), erhvervsminister Morten Bødskov (S) og Lars Aagaard, klima- og energiminister (M)

Vi har længe vidst, at havvind er en stor del af vejen frem for den grønne omstilling. Men nu står det også uhyggeligt klart, at det er en væsentlig del af vejen frem for vores sikkerhed. Samtidig med, at vi bygger militært udstyr og tættere alliancer med vores allierede, skal vi bygge den fremtid, der gør os uafhængige af despoter som Putin.

[I dag fremlægger] Europa-kommissionen et forslag til en CO2-neutral industri, en plan for kritiske råstoffer og en reform af det europæiske elmarked. Så Europa kan klare sig selv. Så folk som Putin ikke har magten til at slukke for lyset i vores stuer. Her ser vi en massiv udbygning af havvind, elektrificering og produktion af grønne brændsler som afgørende. Fra dansk side går vi derfor ind i forhandlingerne med nogle klare prioriteter for at sikre det.

Vi skal have optimeret godkendelsesprocesserne, så udbygningen af havvind kan gå hurtigere. Vi skal have en strategi for kritiske råstoffer, så vi har de rette materialer til at bygge vindmøllerne med. Og vi skal sikre en målrettet reform af det europæiske elmarked, så vi fortsat har et frit marked for handel med strøm, der indbyder til investeringer i den grønne omstilling og sikrer forsyning på tværs af medlemslandene.

Vi får brug for oceaner af grøn strøm i fremtidens europæiske energiforsyning, og for at kunne levere det har vi brug for bedre europæiske rammebetingelser for havvind. Sidste år satte Danmark sammen med Belgien, Nederlandene og Tyskland med Esbjerg-erklæringen et ambitiøst mål om 150 gigawatt havvind i Nordsøen senest i 2050. Det er grøn strøm svarende til forbruget hos 230 millioner europæiske husstande – eller halvdelen af det samlede behov for havvind i EU, hvis vi skal nå vores EU-mål om klimaneutralitet i 2050.

Men meget af EU's lovgivning - især på miljøområdet - er kompleks. I dag tager det typisk syv til otte år fra politisk beslutning til havvindmøllerne snurrer i Danmark. Og så er Danmark endda blandt de hurtigste til at realisere havvind. Så det er helt klart, atvi skal have tempoet op. Vi får brug for tusinder af nye vindmøller, og Europa-Kommissionen må derfor gå lovgivningen efter i sømmene og udarbejde tydeligere retningslinjer, så havvind kan bidrage endnu mere til et uafhængigt Europa.

Den enorme udbygning af havvind kommer til at kræve en stor mængde kritiske råstoffer. Derfor skal vi i EU blive bedre til at arbejde sammen om at sikre dem – og til at tænke genanvendelighed ind i designet af det, vi bygger. Kina sidder i dag på 60 procent af verdens minedrift og 87 procent af forarbejdningen af sjældne jordartsmetaller. 87 procent! Det skævvrider markedet, og skal der ændres på det, så er vi nødt til at gøre det som et samlet EU. Det er ikke noget lande som Danmark kan ændre på alene.

Det seneste år har alle danskere mærket konsekvenserne af svingende energipriser og frygten for mangel på energi. Vi skal fortsat omlægge vaner og sætte opvaskemaskinen til at køre om natten. Men situationens alvor kalder også på en koordineret indsats for at skabe mere stabilitet på elmarkedet, så det blandt andet understøtter udbygningen af havvind. Vi har derfor opfordret Kommissionen til at holde fast i et åbent, fleksibelt og markedsbaseret elmarked, så vi får endnu flere til at investere i den grønne omstilling.

Det er et år siden, at Putin skubbede Europa ud i den største sikkerhedspolitiske krise i årtier. Og man kan næsten ikke lide at sige det højt, men vi er stadig ikke helt fri af Putins gas. Derfor skal vi accelerere opsætningen af havvindmøller og arbejde videre med løsninger og tiltag, der kan reducere vores energiforbrug.

Vi kender vejen derhen, så nu er det et spørgsmål om at sætte tempoet op. Det gør vi ved at skabe stabile vilkår på tværs af EU, som gør det fordelagtigt at investere i den grønne omstilling. For et uafhængigt Europa kræver et grønt og stabilt energisystem med masser af snurrende vindmøller.