Gå til indhold

Invest in Denmark

Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og en del af the Trade Council i Udenrigsministeriet. Invest in Denmark arbejder med at tiltrække, fastholde og udvikle udenlandske investeringer i hele Danmark og tilbyder en gratis og fortrolig one-stop rådgivningsservice for udenlandske virksomheder. 

Jobs, vækst og grøn omstilling i hele Danmark

Invest in Denmark arbejder  for at tiltrække udenlandske investeringer, som øger produktivitet og innovation i dansk erhvervsliv, understøtter og accelererer den grønne omstilling både nationalt og globalt samtfremmer vækst og udvikling i hele Danmark.

Medarbejdere tæt på virksomhederne verden over

Indsatsen gennemføres i et tæt samarbejde mellem Invest in Denmarks medarbejdere på danske repræsentationer i Nordamerika, Europa og Asien og medarbejdere samt samarbejdspartnere på tværs af Danmark. 

Danske styrkepositioner tiltrækker udenlandske investeringer

Invest in Denmarks proaktive investeringsfremmeindsats er fokuseret på sektorer, hvor vi i Danmark har særligt gode forudsætninger for at tiltrække udenlandske investeringer, og hvor udenlandske investeringer kan være med til at styrke værdiskabelsen i Danmark. Det gælder i særdeleshed sektorerne Life Science, Cleantech og Tech. Rådgivningen hjælper mulige og interesserede udenlandske investorer med kendskab til og forståelse af specifikke investeringsmuligheder, forsknings- og udviklingsmuligheder samt rammevilkår i Danmark.

Invest in Denmarks gratis ydelser

Invest in Denmark tilbyder potentielle udenlandske investorer gratis information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, relevante offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner samt udarbejdelse og afvikling af af besøgsprogrammer og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark. Arbejdet med udenlandske investorer foregår i fuld fortrolighed. Du kan læse om konkrete investeringsprojekter på Invest in Denmark's hjemmeside.

Kontakt

Læs mere om Invest in Denmark og find kontaktoplysninger på Invest in Denmarks hjemmeside

 

Kommunal investeringsfremme

Invest in Denmark har udarbejdet et inspirationskatalog med konkrete råd og ideer til danske kommuner, der gerne vil arbejde mere målrettet med tiltrækning af udenlandske virksomheder. Inspirationskataloget er i særdeleshed tiltænkt kommuner, der endnu er i tidlige stadier af investeringsfremmesamarbejdet.

Læs inspirationskataloget her: Inspirationskatalog til den kommunale investeringsfremme-indsats (investindk.com).

Kontakt

Invest in Denmark
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Telefon: +45 3392 1116
[email protected]
www.investindk.com