Gå til indhold

Lovforslag og udkast til bekendtgørelser

Høringsportalen giver borgere, virksomheder og andre interesserede én digital indgang til alle ministeriernes høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv.

Høringsportalen, som blev åbnet den 15. juni 2005, indeholder lovforslag/udkast til bekendtgørelse og høringsbrev- og liste over høringsberettigede. Når høringsfristen er udløbet, offentliggøres de indkomne høringssvar.

Høringsportalen har adressen www.hoeringsportalen.dk.

Udenrigsministeriets side på Høringsportalen findes lovforslag og bekendtgørelser inden for udenrigspolitik og udviklingspolitik.