Gå til indhold

Om organisationen

Udenrigsministeriet er en enhedstjeneste, hvor missionen, visionen og værdierne er de samme, uanset om medarbejderen sidder i Accra, Bruxelles, München eller i København. Den øverste chef for Udenrigsministeriet og leder af ministeriets direktion er departementschefen.

Udenrigsministeriet i København

Udenrigsministeriet i København er organiseret i syv faglige fællesskaber, som dækker alle aspekter af Udenrigsministeriets virksomhed:

  • Udenrigspolitik
  • Udviklingspolitik
  • Handelsfremme
  • Borgerservice
  • Europapolitik
  • Jura
  • Organisation

Udenrigsministeriet i verden

Danmark har en række ambassader, der alle er placeret i hovedstæder. Flere af Danmarks ambassader dækker mere end ét land, og antallet og placeringen af ambassader overvejes og prioriteres løbende i lyset af Danmarks udenrigspolitiske interesser og prioriteter.

Danmark har også repræsentationer ved internationale organisationer. Der er eksempelvis EU-repræsentationen i Bruxelles og FN-repræsentationen i New York.

Danmark har ligeledes et antal generalkonsulater, handelskontorer, innovationscentre og repræsentationskontorer. Generalkonsulaterne er typisk placeret i større byer i udlandet og varetager kulturelle og kommercielle opgaver samt hjælper nødstedte danskere. Danmark har eksempelvis generalkonsulater i Hamborg og i Shanghai.

Handelskontorerne er placeret i områder, hvor der er betydelige kommercielle interesser for Danmark. Det kan være i Barcelona eller i Sydney.

Danmark har ca. 350 honorære konsuler. Det er typisk lokale forretningsmænd med en tilknytning til Danmark, der ulønnet hjælper danskere i nødsituationer eller hjælper danske virksomheder. De honorære konsulater er ofte placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder.