Gå til indhold

Public Diplomacy

Public diplomacy er en fast bestanddel af de danske repræsentationers opgavevaretagelse i udlandet. Som arbejdsområde supplerer public diplomacy det traditionelle ”diplomacy” som et middel til at få indflydelse og accept af synspunkter og politik. I stedet for regering, politikere og embedsmænd findes målgrupperne for public diplomacy-indsatsen i civilsamfundet eksempelvis i form af virksomhedsledere, redaktører, tænketanke, forskere og NGO’er.

Public diplomacy i Udenrigsministeriet har to hovedformål.

For det første at øge Danmarks indflydelse gennem påvirkning af de stadig flere ikke-statslige aktører, der har fået øget betydning på grund af de sidste 20 års kommunikationsrevolution. Det er f.eks. medierne, internationale organisationer og NGO’er, multinationale virksomheder, religiøse ledere, den politiske forbruger, enkeltpersoner og mange flere. Det er aktører, der sammen med de statslige aktører er med til at træffe afgørelser, som i høj grad påvirker Danmark og danskernes levevilkår, og det er derfor naturligt at øge indsatsen for at få international indflydelse gennem påvirkning af disse ikke-statslige aktører.

For det andet har public diplomacy-indsatsen til formål løbende at styrke Danmarks internationale omdømme, fordi opfattelsen af Danmark har betydning for bl.a. Danmarks globale indflydelse, dansk eksport og turisme og behandlingen af danskerne i udlandet. Undersøgelser viser, at opfattelsen af Danmark bliver mere positiv, jo mere folk kender os. Derfor er opgaven at udbrede kendskabet til danske værdier og Danmark som helhed, hvilket bl.a. gøres fra Denmark.dk - Danmarks officielle hjemmeside. Denne del af public diplomacy-arbejdet er pr. definition meget langsigtet, da det tager lang tid at få kendskabet til et land til at brænde igennem internationalt. En af pointerne er, at man ikke kan brande noget, man ikke er eller har.