Gå til indhold

Fra ansøgning til ansættelse

Udenrigsministeriet rekrutterer en lang række forskellige profiler til ministeriets afdelinger herunder til Danida og Trade Council. Desuden ydes der assistance til internationale organisationer, der er interesserede i at ansætte danskere.

Rekrutteringsprocessen er stort set den samme for alle de stillinger, der opslås i Udenrigsministeriet. Se nedenfor, hvordan det foregår.

 

Opslag af stilling

Alle ledige stillinger opslås på ledige stillinger samt på www.job-i-staten.dk. Det er muligt at tilmelde sig en jobagent på de enkelte sites, så man modtager oplysning om de ledige stillinger. Studenterstillinger kan ansøges her, hvor det også er muligt at uploade sin uopfordrede ansøgning. Praktikpladser opslås selvstændigt på de enkelte ambassaders hjemmesider, se her.

Ansøgning

Når man søger en stilling, skal man sende en motiveret ansøgning og vedlægge sit CV og andet materiale, der kan være relevant i vores vurdering af kandidatens kompetencer. Udenrigsministeriet modtager ofte mange ansøgninger til hver enkelt stilling, så det er vigtigt, at man er præcis i sin ansøgning og formår at beskrive, hvorfor man er den rigtige kandidat til stillingen.

 

Screening og første samtale

Når ansøgningsfristen er udløbet, foretages en screening af ansøgningerne. Der udvælges herefter et passende antal ansøgere, som inviteres til en samtale. Samtalen kan både finde sted i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads 2 i København eller evt. via videokonference, hvis kandidaten er bosiddende i udlandet. Samtalen vil typisk have en varighed mellem 45 minutter og 1½ time. Det primære formål med samtalen er at matche kandidatens faglige og personlige kompetencer med dem, der er påkrævet i stillingen. I forbindelse med samtalen vil løn-og ansættelsesmæssige vilkår også blive afklaret.
For visse stillinger benytter Udenrigsministeriet en ekstern konsulent til at facilitere rekrutteringsprocessen.


Testning og evt. anden samtale

Alt efter kravene i stillingen kan man også blive indkaldt til en skriftlig og en sproglig test samt i visse tilfælde en personlighedstest. Der kan også i visse rekrutteringsprocesser være behov for at afholde endnu en samtale.

 

Ansættelse

Den eller de kandidater, der går videre efter test og samtaler, vil blive tilbudt ansættelse. I den forbindelse vil der være en afsluttende drøftelse af lønnen og de ansættelsesvilkår, der er gældende i stillingen. En ansættelse i Udenrigsministeriet forudsætter, at man bliver sikkerhedsgodkendt. Først derefter vil man modtage en ansættelseskontrakt, der formaliserer vilkårene i ansættelsen. Herefter bydes man velkommen i Udenrigsministeriet.