Gå til indhold

Fra ansøgning til ansættelse

Udenrigsministeriet rekrutterer en lang række forskellige profiler til ministeriets afdelinger herunder til Danida og Trade Council. Desuden ydes der assistance til internationale organisationer, der er interesserede i at ansætte danskere.

Rekrutteringsprocessen er stort set den samme for alle de stillinger, der opslås i Udenrigsministeriet. Se nedenfor, hvordan det foregår.


Opslag af stilling

Alle ledige stillinger opslås på ledige stillinger samt på www.job-i-staten.dk, og ledige stillinger i Danida opslås på www.danidajob.um.dk. Det er muligt at tilmelde sig en jobagent på de enkelte sites, så man modtager alle nye job. Studenterstillinger kan ansøges her, hvor det også er muligt at uploade sin uopfordrede ansøgning. Praktikpladser opslås selvstændigt på de enkelte ambassaders hjemmesider.

Ansøgning

Når man søger en stilling, skal man sende en motiveret ansøgning og vedlægge sit CV og andet materiale, der kan være relevant i vores vurdering af kandidatens kompetencer. Udenrigsministeriet modtager ofte mange ansøgninger til hver enkelt stilling, så det er vigtigt, at man er præcis i sin ansøgning og formår at beskrive, hvorfor man er den rigtige kandidat til stillingen.


Screening og første samtale

Når ansøgningsfristen er udløbet, foretages en screening af ansøgningerne og de 3-5 bedste kandidater udvælges til et første interview. Interviewet kan både finde sted i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads 2 i København eller evt. via videokonference, hvis kandidaten er bosiddende i udlandet. Den første samtale vil tage mellem 45 minutter og 1½ time. Det primære formål med samtalen er at matche kandidatens faglige og personlige kompetencer med dem, der er påkrævet i stillingen.


Testning og anden samtale

De 1-3 bedste kandidater vil typisk blive bedt om at deltage i endnu en samtale. Forinden samtalen vil man blive bedt om at gennemgå en personlighedstest, og man vil derefter blive indkaldt til en samtale om testen. Det gør vi for at få et mere fyldestgørende og nuanceret billede af kandidaten. Alt efter kravene i stillingen kan man også blive indkaldt til en skriftlig og en sproglig test. Anden samtale vil have fokus på de faglige kompetencer samt evner indenfor det angivne faglige felt og kan eksempelvis tage udgangspunkt i en relevant case eller omhandle en diskussion om et aktuelt fagligt område. Til anden samtale vil løn- og ansættelsesmæssige vilkår også blive afklaret.

Ansættelse

Den eller de kandidater, der går videre efter test og samtaler, vil blive tilbudt ansættelse. I den forbindelse vil der være en afsluttende drøftelse af lønnen og de ansættelsesvilkår, der er gældende i stillingen. En ansættelse i Udenrigsministeriet forudsætter, at man bliver sikkerhedsclearet. Først derefter vil man modtage en ansættelseskontrakt, der formaliserer vilkårene i ansættelsen. Herefter bydes man velkommen i Udenrigsministeriet.