Gå til indhold

Bilaterale rådgivere

Danida finansierer bilaterale korttids- og langtidsrådgivere. For mere information om korttidsrådgivere og langtidsrådgivere se højre margin samt nedenstående. 

Bilaterale korttidsrådgivere

Danidas reglement for korttidsrådgivere – "Staff Rules and General Information for Advisers on Short-Term Assignment” - giver oplysninger om vilkårene for ansættelse og udsendelse og er en integreret del af den kontrakt, som rådgiverne indgår med Danida inden udsendelsen.

Bilaterale langtidsrådgivere

De bilaterale langtidsrådgivere indgår først og fremmest i samarbejde med Danidas partnerlande, og stillingerne opslås hovedsageligt med henblik på at gennemføre de programmer og projekter, som er aftalt med disse.

Ansættelsesvilkår

Danida-rådgivere udsendes efter aftale med modtagerlandet for en periode af normalt tre år. Lønomkostninger afholdes af Danida.

Ansøgere til rådgiverstillinger må påregne en periode på 6-12 måneder, før eventuel udsendelse finder sted. Danida har ikke mulighed for at skaffe arbejde til ægtefælle eller samlever.

Se Danidas reglement for langtidsrådgivere til højre på siden - disse giver oplysninger om udsendelsesvilkårene. Rådgivervilkårene er en integreret del af den kontrakt, som rådgiverne indgår med Danida inden udsendelsen.

Udenrigsministeriet har indgået kontrakt med Mercuri Urval A/S om rekruttering af rådgivere. Stillinger annonceres på Mercuri Urvals og Udenrigsministeriets hjemmesider samt andre relevante steder.

Spørgsmål kan rettes til 

Danida Advisers
[email protected]