Spring til indhold

OBS (23.11.2021 11:42)

ETIOPIEN: Danskere i Etiopien opfordres til at forlade landet omgående med kommercielle fly pga. den alvorlige og uforudsigelige sikkerhedssituation. Det er på eget ansvar, hvis du vælger at blive. Hvis du vælger at blive, og sikkerhedssituationen forværres, har Udenrigsministeriet meget begrænset mulighed for at hjælpe dig. Lufthavnen i Addis Ababa er fortsat åben, det kan dog ændre sig hurtigt. Det er fortsat muligt at rejse i transit i lufthavnen, men det kan også ændre sig med kort varsel. Vi fraråder fortsat alle rejser (rød) til hele Etiopien pga. sikkerhedssituationen. Regeringen indførte den 2. november en national undtagelsestilstand, som giver myndighederne vide beføjelser til bl.a. at tilbageholde personer og ransage huse og biler uden retskendelse. Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt altid at bære gyldig billed-ID på sig. Ved behov for rådgivning kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice 24/7 på [email protected] eller +45 33921112. Hvis kommunikationslinjerne i Etiopien lukkes ned, kan du ved akut behov henvende dig ved den danske ambassade, beliggende i ”Turkish Compound”, ved Cape Verde St. i bydelen Bole i Addis Ababa.

Rejsevejledning - Etiopien

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 23.11.2021 Gyldig: 05.12.2021

Vi fraråder alle rejser til:

Hele landet.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Etiopien på ambassaden i Addis Ababas hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle rejser til hele landet pga. den alvorlige og meget uforudsigelige sikkerhedssituation i Etiopien. Der finder militære kamphandlinger sted flere steder i landet dog pt. ikke i Addis Ababa. Situationen kan forværres hurtigt.

Danskere i Etiopien opfordres til at forlade landet omgående. Der er pt. kommercielle fly ud af landet. Såfremt du vælger at opholde dig i landet, bør du søge professionel sikkerhedsrådgivning.

Etiopien har den 2. november 2021 indført undtagelsestilstand i hele landet. Det betyder, at du fx kan forvente at se politi/militær i gaderne, og der kan uden varsel indføres udgangsforbud, check-points mv. Myndighederne har beføjelser til at foretage ransagninger uden forudgående retskendelse. Du bør samarbejde med myndighederne, hvis myndighederne ønske at tjekke dig ved check-points eller gennemsøge din bil. Det er vigtigt, at du altid har gyldig billed-ID på dig. Der er risiko for, at kommunikationen afskæres. Du bør registrere dig på Danskerlisten og træffe nødvendige foranstaltninger.

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen.

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Addis Ababa under ’rejserestriktioner’.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser.

Som ikke-vaccineret kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk. Bemærk at ikke-vaccinerede børn til og med 17 år, som rejser med deres færdigvaccinerede eller tidligere smittede forældre, er undtaget de danske indrejserestriktioner.

Risiko for terror

Der er middel risiko for terror i Etiopien. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Der har været et antal mindre bombeeksplosioner i byerne Bahir Dar og Gondar i den nordlige del af landet i de senere år, bl.a. rettet mod hoteller, hvor flere mennesker er blevet dræbt.

Angreb vil kunne ske uden varsel mod sikkerhedsmyndigheder og religiøse samlingssteder. Angreb vil også kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. den stigende risiko for kriminalitet, særligt i Addis Ababa. Gadekriminalitet som fx lomme-, trick- og tasketyverier er udbredt. Særligt om aftenen kan tyverierne være mere voldsomme. Hvis du bliver udsat for røveri, bør du overlevere dine værdigenstande uden at gøre modstand.

I øde områder er der risiko for røverier og bilkapringer. I december 2017 blev en udenlandsk turist dræbt og en etiopisk guide såret efter at være blevet beskudt i Danakil-området i Afar-regionen.

Tag ikke alene ud til øde områder. Orienter dig grundigt via lokale kilder og anvend guider med lokalkendskab, hvis du skal på en længere tur.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter som fx flybilletter. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer, og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Få mere information om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt uden forudgående varsel.

Der er ofte uroligheder og voldelige demonstrationer i hele Etiopien, især i de to centrale regioner Oromia og Amhara og i hovedstaden Addis Ababa. Situationen kan være uforudsigelig.

Vejspærringer og checkpoints kan opstå med kort varsel.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Nå du rejser i Etiopien, bør dine rejseplaner bør være så fleksible, at du kan ændre dem med kort varsel.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Etiopien.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Du kan ikke altid regne med at færdselsreglerne overholdes. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Ved trafikuheld i Etiopien har føreren af et køretøj altid det fulde ansvar, uanset hvad grunden er til uheldet. Du kan risikere en stor bøde eller en lang fængselsstraf. Du bør være forsigtig, både når du selv er bilist, og når du vælger chauffør.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Etiopien, er du underlagt etiopisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Telefon- og internetforbindelser kan være ustabile. Du skal være opmærksom på, at myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der kan i perioder være begrænset adgang til visse udenlandske websites og til sociale medier.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-etiopisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) i Etiopien. Det kan du kun, hvis Etiopien går med til det.

Hvis du har dansk-etiopisk dobbelt statsborgerskab, skal du nøje overveje, om der er forhold i relation til Etiopien, der gør, at du ikke bør rejse til Etiopien. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Etiopien er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes privathospitaler i de større byer af varierende standard.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Etiopien. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Etiopien er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes privathospitaler i de større byer af varierende standard.
Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Etiopien er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Etiopien.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Etiopien under din rejse.

Mere information

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Etiopien er senest opdateret den 23. november 2021 med ændringer i afsnittet 'Generel anbefaling'. Danskere i Etiopien opfordres til at forlade landet omgående. 


Kort over Etiopien

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning